Исторически речник
обѣдъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
обѣдъ, обѣдьобѣдаобѣдѹ, обѣдовобѣдъ, обѣдьобѣдаобѣдомь, обѣдомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
обѣдѣобѣдеобѣд, обѣдовеобѣдъ, обѣдь, обѣдовъ, обѣдовьобѣдомъ, обѣдомь, обѣдовомъ, обѣдовомьобѣдꙑ, обѣдовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
обѣдꙑ, обѣдовꙑ, обѣдъмобѣдѣхъ, обѣдѣхь, обѣдохъ, обѣдохь, обѣдовохъ, обѣдовохьобѣдаобѣдѹобѣдома
обѣдъ м 1. Òбед, обедно хранене фарсѣ же вдѣвъ дв сѧ. ѣко не прѣжде кръст сѧ пръвѣе обѣда М Лк 11.38 глааше же къ ꙁъвавъшюмѹ . егда творш обѣдъ л веерѭ. не ꙁов дрѹгъ твохъ М Лк 14.12 фарсе же ꙁъвавꙑ го на обѣдъ. та въ дѹшьнѣѣмь с дѣльнцѣ хѹльнꙑ ковааше на нь мꙑсл С 392.27 2. Угощение, празнична трапеза по комъкань. метъ ппъ ꙁа рѫкѫ старѣшааго. а тъ пакꙑ братра с ꙁа рѫкѫ.  ведѫтъ ѣ на обѣдъ поѭще се СЕ 11b 8 Образно. слꙑшавъ же еднъ отъ въꙁлежѧштхъ съ нмъ с рее емѹ. блаженъ же сънѣстъ обѣдъ въ цсрств бж М Лк 14.15 нѹжда дьнесь сътворт обѣдъ. некл отъ обоѭдѹ вамъ ѹспѣхъ бѫдетъ.  сеѧ трепеꙁꙑ насꙑтвъше сꙙ.  нашхъ словесь сце отдете С 405.18 3. Храна, ядене мⷧо ѡ ꙁбавлень вельеѣда ка. ѡ прощень. ꙇ о прѩть обѣда слънааго. въꙁмогѫщааго СЕ 36а 11—12 4. Обедно време, о̀бед, пладне егда къ болⷮ ... аще л ꙁѣло стⷲрана бѫдⷮе. то до обѣда. л до полѹ дꙿне СЕ 38а 22 обѣдъ годѹ τοῦ πάσχα Преди Пасха бѣ же вь птъкъ обѣдъ годѹ. бѣ же годна. г҃.  гла юдеомъ се цръ вашъ СК Йо 19.14 М З А СК СЕ С Гр ἄριστον δεῖπνον ἑστίασις ἄρτος Нвб обя̀д, о̀бед ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА