Исторически речник
обьщт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обьщтобьщѫ, обьщѹобьщшобьщтъ, обьщть, обьщтобьщмъ, обьщмь, обьщм, обьщмообьщте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обьщѧтъ, обьщѧть, обьщѧтобьщвѣобьщтаобьщтеобьщобьщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обьщмъ, обьщмь, обьщмобьщтеобьщвѣобьщтаобьщхъ, обьщхь, обьщхобьщ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обьщобьщхомъ, обьщхомь, обьщхом, обьщхмꙑобьщстеобьщшѧ, обьщшѫ, обьщша, обьщше, обьщхѫобьщховѣобьщста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обьщстеобьщаахъ, обьщахъ, обьщаахь, обьщахь, обьщаах, обьщахобьщааше, обьщашеобьщааше, обьщашеобьщаахомъ, обьщахомъ, обьщаахомь, обьщахомь, обьщаахом, обьщахомобьщаашете, обьщашете, обьщаасте, обьщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обьщаахѫ, обьщахѫ, обьщаахѹ, обьщахѹобьщааховѣ, обьщаховѣобьщаашета, обьщашета, обьщааста, обьщастаобьщаашете, обьщашете, обьщаасте, обьщасте
обьщт -обьщѫ -обьщш св Приобщя, присъединя сего дѣлма не тъѭ самъ прде. нъ  насъ же тако твормъ. свомѹ мен обьштꙙ нареенꙗ. блажен бо рее сьмраѭшт. ꙗко то сꙑнове бож нарекѫтъ сꙙ С 423.11 Изч С Гр κοινωνὸν ποιέω обьштт Нвб Срв [при]общя св [при]общавам несв ОА ВА БТР АР