Исторически речник
обꙑьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
обꙑьнъ, обꙑьньобꙑьнаобꙑьнѹобꙑьнъ, обꙑьньобꙑьнаобꙑьномь, обꙑьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
обꙑьнѣобꙑьне, обꙑьнꙑобꙑьнобꙑьнъ, обꙑьньобꙑьномъ, обꙑьномьобꙑьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
обꙑьнꙑобꙑьнѣхъ, обꙑьнѣхьобꙑьнаобꙑьнѹобꙑьномаобꙑьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
обꙑьнаобꙑьнѹобꙑьнообꙑьнаобꙑьномь, обꙑьномъобꙑьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
обꙑьнаобꙑьнъ, обꙑьньобꙑьномъ, обꙑьномьобꙑьнаобꙑьнꙑобꙑьнѣхъ, обꙑьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
обꙑьнѣобꙑьнѹобꙑьномаобꙑьнаобꙑьнꙑ, обꙑьнѫобꙑьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
обꙑьнѫ, обꙑьнѹобꙑьноѭ, обꙑьноѫ, обꙑьноѧ, обꙑьноюобꙑьнѣобꙑьнꙑобꙑьнъ, обꙑьньобꙑьнамъ, обꙑьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
обꙑьнꙑобꙑьнамобꙑьнахъ, обꙑьнахьобꙑьнѣобꙑьнѹобꙑьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
обꙑьнꙑ, обꙑьнꙑ, обꙑьнообꙑьнаго, обꙑьнаего, обꙑьнааго, обꙑьнаго, обꙑьного, обꙑьнога, обꙑьнгообꙑьнѹмѹ, обꙑьнѹемѹ, обꙑьнѹѹмѹ, обꙑьнѹмѹ, обꙑьноомѹ, обꙑьномѹ, обꙑьноѹмѹ, обꙑьнмѹобꙑьнꙑ, обꙑьнꙑ, обꙑьнообꙑьнаго, обꙑьнаего, обꙑьнааго, обꙑьнаго, обꙑьного, обꙑьнога, обꙑьнгообꙑьнꙑмь, обꙑьнꙑмь, обꙑьнꙑмъ, обꙑьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
обꙑьнѣмь, обꙑьнѣемь, обꙑьнѣѣмь, обꙑьнѣамь, обꙑьнѣмь, обꙑьнѣмъ, обꙑьнѣемъ, обꙑьнѣѣмъ, обꙑьнѣамъ, обꙑьнѣмъ, обꙑьномь, обꙑьномъобꙑьнꙑ, обꙑьнꙑ, обꙑьнообꙑьнобꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхь, обꙑьнꙑхь, обꙑьнѣхъ, обꙑьнѣхьобꙑьнꙑмъ, обꙑьнꙑмъ, обꙑьнꙑмь, обꙑьнꙑмь, обꙑьнѣмъ, обꙑьнѣмьобꙑьнꙑѧ, обꙑьнꙑꙗ, обꙑьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
обꙑьнꙑм, обꙑьнꙑмобꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхь, обꙑьнꙑхьобꙑьнаꙗ, обꙑьнаа, обꙑьнаѣобꙑьнѹю, обꙑьноюобꙑьнꙑма, обꙑьнꙑмаобꙑьно, обꙑьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
обꙑьнаго, обꙑьнаего, обꙑьнааго, обꙑьнаго, обꙑьного, обꙑьнога, обꙑьнгообꙑьнѹмѹ, обꙑьнѹемѹ, обꙑьнѹѹмѹ, обꙑьнѹмѹ, обꙑьноомѹ, обꙑьномѹ, обꙑьноѹмѹ, обꙑьнмѹобꙑьно, обꙑьноеобꙑьнаго, обꙑьннаего, обꙑьнааго, обꙑьнаго, обꙑьного, обꙑьнога, обꙑьнгообꙑьнꙑмь, обꙑьнꙑмь, обꙑьнꙑмъ, обꙑьнꙑмъобꙑьнѣмь, обꙑьнѣемь, обꙑьнѣѣмь, обꙑьнѣамь, обꙑьнѣмь, обꙑьнѣмъ, обꙑьнѣемъ, обꙑьнѣѣмъ, обꙑьнѣамъ, обꙑьнѣмъ, обꙑьномь, обꙑьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
обꙑьно, обꙑьноеобꙑьнаꙗ, обꙑьнаа, обꙑьнаѣ, обꙑьнаѧобꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхь, обꙑьнꙑхь, обꙑьнѣхъ, обꙑьнѣхьобꙑьнꙑмъ, обꙑьнꙑмъ, обꙑьнꙑмь, обꙑьнꙑмь, обꙑьнѣмъ, обꙑьнѣмьобꙑьнаꙗ, обꙑьнаа, обꙑьнаѣ, обꙑьнаѧобꙑьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
обꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхь, обꙑьнꙑхьобꙑьнѣобꙑьнѹю, обꙑьноюобꙑьнꙑма, обꙑьнꙑмаобꙑьнаꙗ, обꙑьнаа, обꙑьнаѣ, обꙑьнаѧобꙑьнꙑѧ, обꙑьнꙑꙗ, обꙑьнѫѭ, обꙑьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
обꙑьнѣ, обꙑьнообꙑьнѫѭ, обꙑьнѹю, обꙑьноѭ, обꙑьноюобꙑьнѫѭ, обꙑьноѫ, обꙑьноѧ, обꙑьноюобꙑьнѣобꙑьнꙑѧ, обꙑьнꙑꙗ, обꙑьнꙑеобꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхъ, обꙑьнѣхъ, обꙑьнꙑхь, обꙑьнꙑхь, обꙑьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
обꙑьнꙑмъ, обꙑьнꙑмъ, обꙑьнѣмъ, обꙑьнꙑмь, обꙑьнꙑмь, обꙑьнѣмьобꙑьнꙑѧ, обꙑьнꙑꙗ, обꙑьнꙑеобꙑьнꙑм, обꙑьнꙑмобꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхъ, обꙑьнꙑхь, обꙑьнꙑхьобꙑьнѣобꙑьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
обꙑьнꙑма, обꙑьнꙑмаобꙑьнѣ, обꙑьнѣшобꙑьнѣшаобꙑьнѣшѹ, обꙑьнѣшюобꙑьнѣобꙑьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
обꙑьнѣшемь, обꙑьнѣшемъобꙑьнѣшобꙑьнѣобꙑьнѣше, обꙑьнѣшобꙑьнѣшь, обꙑьнѣшъобꙑьнѣшемъ, обꙑьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
обꙑьнѣшѧобꙑьнѣшобꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхьобꙑьнѣшаобꙑьнѣшѹ, обꙑьнѣшюобꙑьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
обꙑьнѣе, обꙑьнѣ, обꙑьнѣшеобꙑьнѣшаобꙑьнѣшѹ, обꙑьнѣшюобꙑьнѣе, обꙑьнѣ, обꙑьнѣшеобꙑьнѣшаобꙑьнѣшемь, обꙑьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
обꙑьнѣшобꙑьнѣе, обꙑьнѣобꙑьнѣша, обꙑьнѣшобꙑьнѣшь, обꙑьнѣшъобꙑьнѣшемъ, обꙑьнѣшемьобꙑьнѣша, обꙑьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
обꙑьнѣшобꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхьобꙑьнѣшобꙑьнѣшѹ, обꙑьнѣшюобꙑьнѣшемаобꙑьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
обꙑьнѣшѧ, обꙑьнѣшѫ, обꙑьнѣшеобꙑьнѣшобꙑьнѣшѫ, обꙑьнѣшѧ, обꙑьнѣшѹобꙑьнѣшеѭ, обꙑьнѣшеѫ, обꙑьнѣшеѧ, обꙑьнѣшеюобꙑьнѣшобꙑьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
обꙑьнѣшѧ, обꙑьнѣшѫ, обꙑьнѣшеобꙑьнѣшь, обꙑьнѣшъобꙑьнѣшамъ, обꙑьнѣшамьобꙑьнѣшѧ, обꙑьнѣше, обꙑьнѣшѫобꙑьнѣшамобꙑьнѣшахъ, обꙑьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
обꙑьнѣшобꙑьнѣшѹ, обꙑьнѣшюобꙑьнѣшамаобꙑьнѣ, обꙑьнѣшобꙑьнѣшаго, обꙑьнѣшаего, обꙑьнѣшааго, обꙑьнѣшагообꙑьнѣшѹмѹ, обꙑьнѣшѹемѹ, обꙑьнѣшѹѹмѹ, обꙑьнѣшѹмѹ, обꙑьнѣшюмѹ, обꙑьнѣшюемѹ, обꙑьнѣшюѹмѹ, обꙑьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
обꙑьнѣобꙑьнѣшаго, обꙑьнѣшаего, обꙑьнѣшааго, обꙑьнѣшагообꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмъобꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмъобꙑьнѣобꙑьнѣше, обꙑьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
обꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхь, обꙑьнѣшхьобꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмьобꙑьнѣшѧѧ, обꙑьнѣшее, обꙑьнѣшѫѫобꙑьнѣшм, обꙑьнѣшмобꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхьобꙑьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
обꙑьнѣшѹю, обꙑьнѣшююобꙑьнѣшма, обꙑьнѣшмаобꙑьнѣе, обꙑьнѣ, обꙑьнѣшее, обꙑьнѣшеобꙑьнѣшаго, обꙑьнѣшаего, обꙑьнѣшааго, обꙑьнѣшагообꙑьнѣшѹмѹ, обꙑьнѣшѹемѹ, обꙑьнѣшѹѹмѹ, обꙑьнѣшѹмѹ, обꙑьнѣшюмѹ, обꙑьнѣшюемѹ, обꙑьнѣшюѹмѹ, обꙑьнѣшюмѹобꙑьнѣе, обꙑьнѣ, обꙑьнѣшее, обꙑьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
обꙑьнѣшаго, обꙑьнѣшаего, обꙑьнѣшааго, обꙑьнѣшагообꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмъобꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмъобꙑьнѣе, обꙑьнѣ, обꙑьнѣшее, обꙑьнѣшеобꙑьнѣшаꙗ, обꙑьнѣшаѣ, обꙑьнѣшаѧобꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхь, обꙑьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмьобꙑьнѣшаꙗ, обꙑьнѣшаѣ, обꙑьнѣшаѧобꙑьнѣшм, обꙑьнѣшмобꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхьобꙑьнѣшобꙑьнѣшѹю, обꙑьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
обꙑьнѣшма, обꙑьнѣшмаобꙑьнѣшꙗ, обꙑьнѣшѣ, обꙑьнѣшаꙗобꙑьнѣшѧѧ, обꙑьнѣшѧѩ, обꙑьнѣшѫѫ, обꙑьнѣшаѧ, обꙑьнѣшее, обꙑьнѣшеѥобꙑьнѣшобꙑьнѣшѫѫ, обꙑьнѣшѫѭ, обꙑьнѣшѧѧ, обꙑьнѣшѧѩ, обꙑьнѣшююобꙑьнѣшѫѫ, обꙑьнѣшѫѭ, обꙑьнѣшѧѧ, обꙑьнѣшѧѩ, обꙑьнѣшюю, обꙑьнѣшеѭ, обꙑьнѣшеѫ, обꙑьнѣшеѧ, обꙑьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
обꙑьнѣшобꙑьнѣшꙗ, обꙑьнѣшѣобꙑьнѣшѧѧ, обꙑьнѣшѧѩ, обꙑьнѣшѫѫ, обꙑьнѣшаѧ, обꙑьнѣшее, обꙑьнѣшеѥобꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхь, обꙑьнѣшхьобꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмъ, обꙑьнѣшмь, обꙑьнѣшмьобꙑьнѣшѧѧ, обꙑьнѣшѧѩ, обꙑьнѣшѫѫ, обꙑьнѣшаѧ, обꙑьнѣшее, обꙑьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
обꙑьнѣшм, обꙑьнѣшмобꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхъ, обꙑьнѣшхь, обꙑьнѣшхьобꙑьнѣшобꙑьнѣшѹю, обꙑьнѣшююобꙑьнѣшма, обꙑьнѣшма
обꙑьнъ -ꙑ прил 1. Обикновен, който се среща често, традиционен въ ѧꙁѫ лютѫ въпадꙿш.  отъ обꙑънꙑхъ враевъ отъаꙗвъш сꙙ С 559.11 обꙑьно ср ед Това, което е обичайно, обикновено събъра же сꙙ вь дьнь тъ народъ многъ. бол҄ обꙑьнаꙿго С 568.8—9 2. Обичаен, установен, ежедневен да ако асъ трет прде.  обꙑьнѫѭ молтвѫ съконьавъше стї. наꙙшꙙ дрѹгъ дрѹга поѹштат на добро С 62.18  повелѣ въсꙙ свꙙтꙑѧ божѧ цръкв правовѣрънꙑхъ ꙁатворт. не творт вь н҄хъ обꙑьнꙑхъ слѹжъбъ С 190.26 3. Характерен, свойствен, присъщ дотеетъ стааго дрьꙁновенаꙗ сповѣдаѧ. обꙑꙿно ѹбо млосрьдь сво стꙑ С 560.9—10 хоть обꙑьнаꙗ ὁ συνήϑης Любовник, любим паулъ нѣкꙿто пол҄ьскꙑ рата ... съ красьноѭ женоѭ съпрже сꙙ ... ꙗже ота го съгрѣшааше ... въшедъ въ домъ сво ...  вдѣвъ ѭ съ обꙑьнѫѭ ѧ хотѭ С 169.12—13 С Гр συνήϑης συνήϑεια обꙑънъ обꙑꙿнъ обꙑенъ Нвб обичен остар ВА РРОДД