Исторически речник
обꙑанъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
обꙑанъ, обꙑаньобꙑанаобꙑанѹобꙑанъ, обꙑаньобꙑанаобꙑаномь, обꙑаномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
обꙑанѣобꙑане, обꙑанъобꙑанобꙑанъ, обꙑаньобꙑаномъ, обꙑаномьобꙑанꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
обꙑанꙑобꙑанѣхъ, обꙑанѣхьобꙑанаобꙑанѹобꙑаномаобꙑано
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
обꙑанаобꙑанѹобꙑанообꙑанаобꙑаномь, обꙑаномъобꙑанѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
обꙑанаобꙑанъ, обꙑаньобꙑаномъ, обꙑаномьобꙑанаобꙑанꙑобꙑанѣхъ, обꙑанѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
обꙑанѣобꙑанѹобꙑаномаобꙑанаобꙑанꙑ, обꙑанѫобꙑанѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
обꙑанѫ, обꙑанѹобꙑаноѭ, обꙑаноѫ, обꙑаноѧ, обꙑаноюобꙑанѣобꙑанꙑобꙑанъ, обꙑаньобꙑанамъ, обꙑанамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
обꙑанꙑобꙑанамобꙑанахъ, обꙑанахьобꙑанѣобꙑанѹобꙑанама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
обꙑанꙑ, обꙑанꙑ, обꙑанообꙑанаго, обꙑанаего, обꙑанааго, обꙑанаго, обꙑаного, обꙑанога, обꙑангообꙑанѹмѹ, обꙑанѹемѹ, обꙑанѹѹмѹ, обꙑанѹмѹ, обꙑаноомѹ, обꙑаномѹ, обꙑаноѹмѹ, обꙑанмѹобꙑанꙑ, обꙑанꙑ, обꙑанообꙑанаго, обꙑанаего, обꙑанааго, обꙑанаго, обꙑаного, обꙑанога, обꙑангообꙑанꙑмь, обꙑанꙑмь, обꙑанꙑмъ, обꙑанꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
обꙑанѣмь, обꙑанѣемь, обꙑанѣѣмь, обꙑанѣамь, обꙑанѣмь, обꙑанѣмъ, обꙑанѣемъ, обꙑанѣѣмъ, обꙑанѣамъ, обꙑанѣмъ, обꙑаномь, обꙑаномъобꙑанꙑ, обꙑанꙑ, обꙑанообꙑанобꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхь, обꙑанꙑхь, обꙑанѣхъ, обꙑанѣхьобꙑанꙑмъ, обꙑанꙑмъ, обꙑанꙑмь, обꙑанꙑмь, обꙑанѣмъ, обꙑанѣмьобꙑанꙑѧ, обꙑанꙑꙗ, обꙑанꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
обꙑанꙑм, обꙑанꙑмобꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхь, обꙑанꙑхьобꙑанаꙗ, обꙑанаа, обꙑанаѣобꙑанѹю, обꙑаноюобꙑанꙑма, обꙑанꙑмаобꙑано, обꙑаное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
обꙑанаго, обꙑанаего, обꙑанааго, обꙑанаго, обꙑаного, обꙑанога, обꙑангообꙑанѹмѹ, обꙑанѹемѹ, обꙑанѹѹмѹ, обꙑанѹмѹ, обꙑаноомѹ, обꙑаномѹ, обꙑаноѹмѹ, обꙑанмѹобꙑано, обꙑаноеобꙑанаго, обꙑанаего, обꙑанааго, обꙑанаго, обꙑаного, обꙑанога, обꙑангообꙑанꙑмь, обꙑанꙑмь, обꙑанꙑмъ, обꙑанꙑмъобꙑанѣмь, обꙑанѣемь, обꙑанѣѣмь, обꙑанѣамь, обꙑанѣмь, обꙑанѣмъ, обꙑанѣемъ, обꙑанѣѣмъ, обꙑанѣамъ, обꙑанѣмъ, обꙑаномь, обꙑаномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
обꙑано, обꙑаноеобꙑанаꙗ, обꙑанаа, обꙑанаѣ, обꙑанаѧобꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхь, обꙑанꙑхь, обꙑанѣхъ, обꙑанѣхьобꙑанꙑмъ, обꙑанꙑмъ, обꙑанꙑмь, обꙑанꙑмь, обꙑанѣмъ, обꙑанѣмьобꙑанаꙗ, обꙑанаа, обꙑанаѣ, обꙑанаѧобꙑанꙑм, обꙑанꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
обꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхь, обꙑанꙑхьобꙑанѣобꙑанѹю, обꙑаноюобꙑанꙑма, обꙑанꙑмаобꙑанаꙗ, обꙑанаа, обꙑанаѣ, обꙑанаѧобꙑанꙑѧ, обꙑанꙑꙗ, обꙑанѫѭ, обꙑанꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
обꙑанѣ, обꙑанообꙑанѫѭ, обꙑанѹю, обꙑаноѭ, обꙑаноюобꙑанѫѭ, обꙑаноѫ, обꙑаноѧ, обꙑаноюобꙑанѣобꙑанꙑѧ, обꙑанꙑꙗ, обꙑанꙑеобꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхъ, обꙑанѣхъ, обꙑанꙑхь, обꙑанꙑхь, обꙑанѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
обꙑанꙑмъ, обꙑанꙑмъ, обꙑанѣмъ, обꙑанꙑмь, обꙑанꙑмь, обꙑанѣмьобꙑанꙑѧ, обꙑанꙑꙗ, обꙑанꙑеобꙑанꙑм, обꙑанꙑмобꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхъ, обꙑанꙑхь, обꙑанꙑхьобꙑанѣобꙑанѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
обꙑанꙑма, обꙑанꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
обꙑанъ -ꙑ прил Обичаен, присъщ, привичен бже спе нашъ ... прꙇм  обꙑанꙑмь твомь клюбемь. прѣꙁьрѧ прѣгрѣшенѣ его СЕ 75b 14—15 Изч СЕ Гр συνήϑης Нвб обичаен ОА ВА ЕтМл БТР АР