Исторически речник
объдрьжат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
объдрьжатобъдрьжѫ, объдрьжѹобъдрьжшобъдрьжтъ, объдрьжть, объдрьжтобъдрьжмъ, объдрьжмь, объдрьжм, объдрьжмообъдрьжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
объдрьжѧтъ, объдрьжѧть, объдрьжѧтобъдрьжвѣобъдрьжтаобъдрьжтеобъдрьжобъдрьж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
объдрьжмъ, объдрьжмь, объдрьжмобъдрьжтеобъдрьжвѣобъдрьжтаобъдрьжахъ, объдрьжахь, объдрьжахобъдрьжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
объдрьжаобъдрьжахомъ, объдрьжахомь, объдрьжахом, объдрьжахмꙑобъдрьжастеобъдрьжашѧ, объдрьжашѫ, объдрьжаша, объдрьжаше, объдрьжахѫобъдрьжаховѣобъдрьжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
объдрьжастеобъдрьжаахъ, объдрьжахъ, объдрьжаахь, объдрьжахь, объдрьжаах, объдрьжахобъдрьжааше, объдрьжашеобъдрьжааше, объдрьжашеобъдрьжаахомъ, объдрьжахомъ, объдрьжаахомь, объдрьжахомь, объдрьжаахом, объдрьжахомобъдрьжаашете, объдрьжашете, объдрьжаасте, объдрьжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
объдрьжаахѫ, объдрьжахѫ, объдрьжаахѹ, объдрьжахѹобъдрьжааховѣ, объдрьжаховѣобъдрьжаашета, объдрьжашета, объдрьжааста, объдрьжастаобъдрьжаашете, объдрьжашете, объдрьжаасте, объдрьжасте
объдрьжат -объдрьжѫ -объдрьжш несв 1. Обземам, обхващам отвсякъде бѹр лютѣ.  многѹ беꙁдъждью ꙁемьѭ тѫ обьдръжꙙштѹ. съ многꙑм молтвам  лтꙗм лкомъ молꙙштемъ сꙙ С 529.13—14 2. Прен. За душевно преживяване — обземам, обхващам, овладявам ѹдо велко объдръжтъ мꙙ кнꙙже. да некъл  тебе самого вдмъ покаѭшта сꙙ отъ прѣльсті кѹмръскꙑѧ.  обраштаѭшта сꙙ къ стнѣ С 157.4 епскѹпъ ... повелѣ ... прꙁъват дꙗкона флеа ... глагола къ н҄емѹ ... ѹжастъ объдръжтъ мꙙ о ловѣьстѣ гласѣ лене С 224.26 объдрьжѧ Властващ, царуващ мѣнѫ же стааго еппа. странꙑ поганъскꙑѧ.  сѣмо же стъ херсоньскꙑ градъ ... мѹже пршꙿдшѹ.  вдѣвъшѹ елнъскѫѭ обьдръжꙙштѫѭ прѣльсть С 535.9 3. Държа, произнасям, казвам [реч, разказ и под.] гла же кь ꙁьванꙑмъ. прітьѫ обьдръжѧ. како прѣдъсѣданіѣ ꙁбраахѫ А Лк 14.7 Изч А С Гр ἔχω κατέχω ἐπέχω объдръжат обьдръжат Нвб Срв държа ОА ВА дръжа диал ДА