Исторически речник
обѹбожат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обѹбожатобѹбожаѭ, обѹбожаѫ, обѹбожаѧ, обѹбожаюобѹбожаш, обѹбожаеш, обѹбожаашобѹбожатъ, обѹбожаетъ, обѹбожаатъ, обѹбожать, обѹбожаеть, обѹбожаать, обѹбожат, обѹбожает, обѹбожаатобѹбожамъ, обѹбожаемъ, обѹбожаамъ, обѹбожамь, обѹбожаемь, обѹбожаамь, обѹбожам, обѹбожаем, обѹбожаам, обѹбожамо, обѹбожаемо, обѹбожаамообѹбожате, обѹбожаете, обѹбожаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обѹбожаѭтъ, обѹбожаѫтъ, обѹбожаѧтъ, обѹбожаютъ, обѹбожаѭть, обѹбожаѫть, обѹбожаѧть, обѹбожають, обѹбожаѭт, обѹбожаѫт, обѹбожаѧт, обѹбожаютобѹбожавѣ, обѹбожаевѣ, обѹбожаавѣобѹбожата, обѹбожаета, обѹбожаатаобѹбожате, обѹбожаете, обѹбожаатеобѹбожаобѹбожа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обѹбожамъ, обѹбожамь, обѹбожамобѹбожатеобѹбожавѣобѹбожатаобѹбожахъ, обѹбожахь, обѹбожахобѹбожа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обѹбожаобѹбожахомъ, обѹбожахомь, обѹбожахом, обѹбожахмꙑобѹбожастеобѹбожашѧ, обѹбожашѫ, обѹбожаша, обѹбожаше, обѹбожахѫобѹбожаховѣобѹбожаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обѹбожастеобѹбожаахъ, обѹбожахъ, обѹбожаахь, обѹбожахь, обѹбожаах, обѹбожахобѹбожааше, обѹбожашеобѹбожааше, обѹбожашеобѹбожаахомъ, обѹбожахомъ, обѹбожаахомь, обѹбожахомь, обѹбожаахом, обѹбожахомобѹбожаашете, обѹбожашете, обѹбожаасте, обѹбожасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обѹбожаахѫ, обѹбожахѫ, обѹбожаахѹ, обѹбожахѹобѹбожааховѣ, обѹбожаховѣобѹбожаашета, обѹбожашета, обѹбожааста, обѹбожастаобѹбожаашете, обѹбожашете, обѹбожаасте, обѹбожасте
обѹбожат -обѹбожаѭ -обѹбожаш св Обеднея, осиромашея [образно] благословьнъ же отъ бога богъ. црь славꙑ. ѡ объѹбожавꙑ свохъ с. беꙁъ ѹбожьства сꙑ насъ дѣльма. да насъ обогаттъ своѭ благостѭ С 326.21 Изч С Гр πτωχεύω объѹбожат Нвб Ø