Исторически речник
обрѫт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обрѫтобрѫѫ, обрѫѹобрѫшобрѫтъ, обрѫть, обрѫтобрѫмъ, обрѫмь, обрѫм, обрѫмообрѫте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обрѫѧтъ, обрѫѧть, обрѫѧтобрѫвѣобрѫтаобрѫтеобрѫобрѫ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обрѫмъ, обрѫмь, обрѫмобрѫтеобрѫвѣобрѫтаобрѫхъ, обрѫхь, обрѫхобрѫ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обрѫобрѫхомъ, обрѫхомь, обрѫхом, обрѫхмꙑобрѫстеобрѫшѧ, обрѫшѫ, обрѫша, обрѫше, обрѫхѫобрѫховѣобрѫста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обрѫстеобрѫаахъ, обрѫахъ, обрѫаахь, обрѫахь, обрѫаах, обрѫахобрѫааше, обрѫашеобрѫааше, обрѫашеобрѫаахомъ, обрѫахомъ, обрѫаахомь, обрѫахомь, обрѫаахом, обрѫахомобрѫаашете, обрѫашете, обрѫаасте, обрѫасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обрѫаахѫ, обрѫахѫ, обрѫаахѹ, обрѫахѹобрѫааховѣ, обрѫаховѣобрѫаашета, обрѫашета, обрѫааста, обрѫастаобрѫаашете, обрѫашете, обрѫаасте, обрѫасте
обрѫт -обрѫѫ -обрѫш св 1. Свържа в свещен съюз вьꙁде же осфъ ... напсат сѧ съ мареѭ обрѫенѫѭ емѹ женоѭ. сѫштеѭ непраꙁдъноѭ М Лк 2.5 З А СК въ шестъ мѣсꙙцъ рее посъланъ бꙑстъ агг҄елъ гаурлъ отъ бога. къ дѣвц обрѫенѣ мѫжѹ ... въꙁвѣсттъ вьсемѹ мрѹ съпасенꙗ С 244.4—5 Срв. С245.20 посъланъ бꙑстъ гаурлъ. обрѫт съꙁъдан. съꙁъдавъшѹѹмѹ  С 244.13 їѡсфов обрѫшꙙ марѭ С 246.25 2. Прен. Обрека, посветя някого да служи на Бога ѣкоже нꙑ ес ѹбѣдлъ обꙑа сътворт. пострѣщ братра къ хѹ пршедъша. можеш л благодѣтѭ хвоѭ. обрѫт братра СЕ 82а 10 обрѫенꙑ Посветен, обручен, който е приел служение на Бога въпрⷭо. можеш л подъѩт обрѫенааго раба гнѣ СЕ 83а 8 М З А СК СЕ С Гр μνηστεύω νυμφεύομαι ἁρμόζω Нвб Срв обруча св обручавам несв остар ЕтМл БТР РРОДД обръки ’годеж’ диал НГер обручение ’годеж’ църк остар НТ