Исторически речник
обрѣтельнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
обрѣтельнкъ, обрѣтельнкь, обрѣтелънкъ, обрѣтелънкь, обрѣтелнкъ, обрѣтелнкьобрѣтельнка, обрѣтелънка, обрѣтелнкаобрѣтельнкѹ, обрѣтелънкѹ, обрѣтелнкѹобрѣтельнкъ, обрѣтельнкь, обрѣтелънкъ, обрѣтелънкь, обрѣтелнкъ, обрѣтелнкьобрѣтельнка, обрѣтелънка, обрѣтелнкаобрѣтельнкомь, обрѣтельнкомъ, обрѣтелънкомь, обрѣтелънкомъ, обрѣтелнкомь, обрѣтелнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
обрѣтельнцѣ, обрѣтелънцѣ, обрѣтелнцѣобрѣтельне, обрѣтелъне, обрѣтелнеобрѣтельнц, обрѣтелънц, обрѣтелнцобрѣтельнкъ, обрѣтельнкь, обрѣтелънкъ, обрѣтелънкь, обрѣтелнкъ, обрѣтелнкьобрѣтельнкомъ, обрѣтельнкомь, обрѣтелънкомъ, обрѣтелънкомь, обрѣтелнкомъ, обрѣтелнкомьобрѣтельнкꙑ, обрѣтелънкꙑ, обрѣтелнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
обрѣтельнкꙑ, обрѣтелънкꙑ, обрѣтелнкꙑобрѣтельнцѣхъ, обрѣтельнцѣхь, обрѣтелънцѣхъ, обрѣтелънцѣхь, обрѣтелнцѣхъ, обрѣтелнцѣхьобрѣтельнка, обрѣтелънка, обрѣтелнкаобрѣтельнкѹ, обрѣтелънкѹ, обрѣтелнкѹобрѣтельнкома, обрѣтелънкома, обрѣтелнкома
обрѣтельнкъ м Изобретател [на зло], създател, подстрекател бѣ нѣкто преꙁвутеръ ... пагѹбьнкъ обраꙁомъ.  вьсѣкоѧ дꙗвола  врага дѹшь нашхъ хѹлꙑ обрѣтельнкъ пръвꙑ С 186.21 Изч С Гр εὑρετής Вж. при обрѣтател҄ь Нвб