Исторически речник
обрѣмент  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обрѣментобрѣменѭ, обрѣменѧ, обрѣменюобрѣменшобрѣментъ, обрѣменть, обрѣментобрѣменмъ, обрѣменмь, обрѣменм, обрѣменмообрѣменте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обрѣменѧтъ, обрѣменѧть, обрѣменѧтобрѣменвѣобрѣментаобрѣментеобрѣменобрѣмен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обрѣменмъ, обрѣменмь, обрѣменмобрѣментеобрѣменвѣобрѣментаобрѣменхъ, обрѣменхь, обрѣменхобрѣмен
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обрѣменобрѣменхомъ, обрѣменхомь, обрѣменхом, обрѣменхмꙑобрѣменстеобрѣменшѧ, обрѣменшѫ, обрѣменша, обрѣменше, обрѣменхѫобрѣменховѣобрѣменста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обрѣменстеобрѣменꙗахъ, обрѣменѣахъ, обрѣменаахъ, обрѣменѣхъ, обрѣменꙗхъ, обрѣменѧахъ, обрѣменѧхъ, обрѣменꙗахь, обрѣменѣахь, обрѣменаахь, обрѣменѣхь, обрѣменꙗхь, обрѣменѧахь, обрѣменѧхь, обрѣменꙗах, обрѣменѣах, обрѣменаах, обрѣменѣх, обрѣменꙗх, обрѣменѧах, обрѣменѧхобрѣменꙗаше, обрѣменѣаше, обрѣменааше, обрѣменѣше, обрѣменꙗше, обрѣменѧаше, обрѣменѧшеобрѣменꙗаше, обрѣменѣаше, обрѣменааше, обрѣменѣше, обрѣменꙗше, обрѣменѧаше, обрѣменѧшеобрѣменꙗахомъ, обрѣменѣахомъ, обрѣменаахомъ, обрѣменѣхомъ, обрѣменꙗхомъ, обрѣменѧахомъ, обрѣменѧхомъ, обрѣменꙗахомь, обрѣменѣахомь, обрѣменаахомь, обрѣменѣхомь, обрѣменꙗхомь, обрѣменѧахомь, обрѣменѧхомь, обрѣменꙗахом, обрѣменѣахом, обрѣменаахом, обрѣменѣхом, обрѣменꙗхом, обрѣменѧахом, обрѣменѧхомобрѣменꙗашете, обрѣменѣашете, обрѣменаашете, обрѣменѣшете, обрѣменꙗшете, обрѣменꙗасте, обрѣменѣасте, обрѣменаасте, обрѣменѣсте, обрѣменꙗсте, обрѣменѧасте, обрѣменѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обрѣменꙗахѫ, обрѣменѣахѫ, обрѣменаахѫ, обрѣменѣхѫ, обрѣменꙗхѫ, обрѣменꙗахѹ, обрѣменѣахѹ, обрѣменаахѹ, обрѣменѣхѹ, обрѣменꙗхѹ, обрѣменѧахѹ, обрѣменѧхѹобрѣменꙗаховѣ, обрѣменѣаховѣ, обрѣменааховѣ, обрѣменѣховѣ, обрѣменꙗховѣ, обрѣменѧаховѣ, обрѣменѧховѣобрѣменꙗашета, обрѣменѣашета, обрѣменаашета, обрѣменѣшета, обрѣменꙗшета, обрѣменꙗаста, обрѣменѣаста, обрѣменааста, обрѣменѣста, обрѣменꙗста, обрѣменѧаста, обрѣменѧстаобрѣменꙗашете, обрѣменѣашете, обрѣменаашете, обрѣменѣшете, обрѣменꙗшете, обрѣменꙗасте, обрѣменѣасте, обрѣменаасте, обрѣменѣсте, обрѣменꙗсте, обрѣменѧасте, обрѣменѧсте
обрѣмент -обрѣменѭ -обрѣменш св мин страд прил обрѣмен҄енъ, –ꙑ πεφορτισμένος Обременен, натоварен с грижи прдѣте кь мънѣ въс трѹждаѭште сѧ. ꙇ обрѣменен. ꙇ аꙁъ покоѭ вꙑ М Мт 11.28 З,А, СК. Срв. СЕ 86а 2 СЕ89b 12—13 прдѣте къ мнѣ рекъ. вꙿс обрѣменен тѧготоѭ. хъ вꙑ ꙁоветъ спѣшъно. вьспрмѣте го.  брѣмѧ мое легъкое СЕ 85b 15—16 Изч М З А СК СЕ Нвб обременя св обременявам несв ОА ВА ЕтМл БТР АР