Исторически речник
обрѣꙁань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обрѣꙁан, обрѣꙁаньобрѣꙁанꙗ, обрѣꙁана, обрѣꙁаньꙗобрѣꙁаню, обрѣꙁанѹ, обрѣꙁаньюобрѣꙁанмь, обрѣꙁаньмь, обрѣꙁанмъ, обрѣꙁаньмъ, обрѣꙁанмь, обрѣꙁанмъобрѣꙁан, обрѣꙁань, обрѣꙁанобрѣꙁанꙗ, обрѣꙁана, обрѣꙁаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обрѣꙁан, обрѣꙁань, обрѣꙁанеобрѣꙁанмъ, обрѣꙁаньмъ, обрѣꙁанмь, обрѣꙁаньмь, обрѣꙁанмъ, обрѣꙁанмь, обрѣꙁаномъ, обрѣꙁанамъобрѣꙁан, обрѣꙁань, обрѣꙁан, обрѣꙁанмобрѣꙁанхъ, обрѣꙁаньхъ, обрѣꙁанхь, обрѣꙁаньхь, обрѣꙁанхъ, обрѣꙁанхьобрѣꙁан, обрѣꙁаньобрѣꙁаню, обрѣꙁанѹ, обрѣꙁанью
NnDu
обрѣꙁанма, обрѣꙁаньма, обрѣꙁанма, обрѣꙁанма
обрѣꙁань -ꙗ ср Обрязване [религиозен обред у евреите] сего рад мос дастъ вамъ обрѣꙁан. не ѣко отъ мосѣа естъ нъ отъ оцъ.  въ соботѫ обрѣꙁаате лаⷦ҇ М Йо 7.22 З А аште обрѣꙁане премлетъ къ въ соботѫ. да не раꙁортъ сѧ ꙁаконъ мосѣовъ. на мѧ л гнѣваате сѧ М Йо 7.23 З А В християнството Обрезание Господне.Пр. на 1 януари. мⷺца енѹаⷬ ҃а обрѣꙁане осмодьневное га наⷲго сха.  ста оца нашⷢе стлѣ велікⷢа басла кесар А 135b 18 Срв. Б Т5 СК144а 9 Изч М З А СК Б Гр περιτομή обрѣꙁан҄е обрѣꙁан Нвб обрезание остар ВА НГер ЕтМл обрязване ср ОА ЕтМл АР ДА