Исторически речник
обрътт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обрътт сѧобръщѫ, обръщѹобрътшобръттъ, обрътть, обръттобрътмъ, обрътмь, обрътм, обрътмообрътте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обрътѧтъ, обрътѧть, обрътѧтобрътвѣобръттаобръттеобрътобрът
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обрътмъ, обрътмь, обрътмобръттеобрътвѣобръттаобрътхъ, обрътхь, обрътхобрът
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обрътобрътхомъ, обрътхомь, обрътхом, обрътхмꙑобрътстеобрътшѧ, обрътшѫ, обрътша, обрътше, обрътхѫобрътховѣобрътста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обрътстеобръщаахъ, обръщахъ, обръщаахь, обръщахь, обръщаах, обръщахобръщааше, обръщашеобръщааше, обръщашеобръщаахомъ, обръщахомъ, обръщаахомь, обръщахомь, обръщаахом, обръщахомобръщаашете, обръщашете, обръщаасте, обръщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обръщаахѫ, обръщахѫ, обръщаахѹ, обръщахѹобръщааховѣ, обръщаховѣобръщаашета, обръщашета, обръщааста, обръщастаобръщаашете, обръщашете, обръщаасте, обръщасте
обрътт сѧ -обръщѫ сѧ -обрътш сѧ св Замлъкна, онемея [образно] прѣдъ нмь теааше (погьібѣль п)огѹблѣ(юшт сърѣ)таѭщѧꙙ прѣдътее жꙁнь. да къ томѹ съмръть обръттъ сѧ Х I Ва 5 Изч Х Гр φιμόομαι Нвб Ø