Исторически речник
обръпътт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обръпъттобръпъщѫ, обръпъщѹобръпътшобръпъттъ, обръпътть, обръпъттобръпътмъ, обръпътмь, обръпътм, обръпътмообръпътте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обръпътѧтъ, обръпътѧть, обръпътѧтобръпътвѣобръпъттаобръпъттеобръпътобръпът
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обръпътмъ, обръпътмь, обръпътмобръпъттеобръпътвѣобръпъттаобръпътхъ, обръпътхь, обръпътхобръпът
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обръпътобръпътхомъ, обръпътхомь, обръпътхом, обръпътхмꙑобръпътстеобръпътшѧ, обръпътшѫ, обръпътша, обръпътше, обръпътхѫобръпътховѣобръпътста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обръпътстеобръпъщаахъ, обръпъщахъ, обръпъщаахь, обръпъщахь, обръпъщаах, обръпъщахобръпъщааше, обръпъщашеобръпъщааше, обръпъщашеобръпъщаахомъ, обръпъщахомъ, обръпъщаахомь, обръпъщахомь, обръпъщаахом, обръпъщахомобръпъщаашете, обръпъщашете, обръпъщаасте, обръпъщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обръпъщаахѫ, обръпъщахѫ, обръпъщаахѹ, обръпъщахѹобръпъщааховѣ, обръпъщаховѣобръпъщаашета, обръпъщашета, обръпъщааста, обръпъщастаобръпъщаашете, обръпъщашете, обръпъщаасте, обръпъщасте
обръпътт -обръпъщѫ -обръпътш св Подуча към зло, подмамя похоть брашенъ многꙑхъ. сластьнꙑѩ похот. естъ бо дръꙁъ ꙁъло творт. ꙇ лѫкавъ обръпьтт СЕ 88b 7—8 Изч СЕ обръпьтт Нвб Срв роптая ОА ВА БТР