Исторически речник
обращень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обращен, обращеньобращенꙗ, обращена, обращеньꙗобращеню, обращенѹ, обращеньюобращенмь, обращеньмь, обращенмъ, обращеньмъ, обращенмь, обращенмъобращен, обращень, обращенобращенꙗ, обращена, обращеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обращен, обращень, обращенеобращенмъ, обращеньмъ, обращенмь, обращеньмь, обращенмъ, обращенмь, обращеномъ, обращенамъобращен, обращень, обращен, обращенмобращенхъ, обращеньхъ, обращенхь, обращеньхь, обращенхъ, обращенхьобращен, обращеньобращеню, обращенѹ, обращенью
NnDu
обращенма, обращеньма, обращенма, обращенма
обращень -ꙗ ср Прен. Обръщане, връщане към Бога и християнството. гі бже спнѣ моего. млѹѩ щедротам ... ꙇ съшедꙑ спнѣ рад родѹ лю. не волѧ съмрът грѣшънкѹ. нъ обращене  жвотъ СЕ 73b 6 ѣко не хощеш съмрът грѣшънкѹ. нъ обращенью  жвотѹ. тѣмьже  нꙑнѣ вꙿсѣ. въ добро поспѣшлъ ес СЕ 101а 22 тѣмꙿже ловѣколюбвꙑ богъ. не хотꙙ сьмрьт грѣшънꙑмъ. нъ обраштеню  жꙁн С 529.6 ѣко правьдьнꙑ сѫд не хощетъ бо съмрьт грѣшьнкѹ• нъ обращеню его  покаѣню КОКМ христосъ богъ нашь. не хотѧи съмьрти намъ грѣшьникомъ. нъ обращение и жиꙁнь. емоуже слава ьⷭ҇. КПУчит. 73с Изч СЕ С КОКМ КПУчит. Гр τὸ ἐπιστρέψαι ἐπιστροφή обраштен обращене Нвб Срв обращение ОА ВА ЕтМл БТР АР