Исторически речник
обраꙁьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
обраꙁьнъ, обраꙁьньобраꙁьнаобраꙁьнѹобраꙁьнъ, обраꙁьньобраꙁьнаобраꙁьномь, обраꙁьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
обраꙁьнѣобраꙁьне, обраꙁьнꙑобраꙁьнобраꙁьнъ, обраꙁьньобраꙁьномъ, обраꙁьномьобраꙁьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
обраꙁьнꙑобраꙁьнѣхъ, обраꙁьнѣхьобраꙁьнаобраꙁьнѹобраꙁьномаобраꙁьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
обраꙁьнаобраꙁьнѹобраꙁьнообраꙁьнаобраꙁьномь, обраꙁьномъобраꙁьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
обраꙁьнаобраꙁьнъ, обраꙁьньобраꙁьномъ, обраꙁьномьобраꙁьнаобраꙁьнꙑобраꙁьнѣхъ, обраꙁьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
обраꙁьнѣобраꙁьнѹобраꙁьномаобраꙁьнаобраꙁьнꙑ, обраꙁьнѫобраꙁьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
обраꙁьнѫ, обраꙁьнѹобраꙁьноѭ, обраꙁьноѫ, обраꙁьноѧ, обраꙁьноюобраꙁьнѣобраꙁьнꙑобраꙁьнъ, обраꙁьньобраꙁьнамъ, обраꙁьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
обраꙁьнꙑобраꙁьнамобраꙁьнахъ, обраꙁьнахьобраꙁьнѣобраꙁьнѹобраꙁьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
обраꙁьнꙑ, обраꙁьнꙑ, обраꙁьнообраꙁьнаго, обраꙁьнаего, обраꙁьнааго, обраꙁьнаго, обраꙁьного, обраꙁьнога, обраꙁьнгообраꙁьнѹмѹ, обраꙁьнѹемѹ, обраꙁьнѹѹмѹ, обраꙁьнѹмѹ, обраꙁьноомѹ, обраꙁьномѹ, обраꙁьноѹмѹ, обраꙁьнмѹобраꙁьнꙑ, обраꙁьнꙑ, обраꙁьнообраꙁьнаго, обраꙁьнаего, обраꙁьнааго, обраꙁьнаго, обраꙁьного, обраꙁьнога, обраꙁьнгообраꙁьнꙑмь, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
обраꙁьнѣмь, обраꙁьнѣемь, обраꙁьнѣѣмь, обраꙁьнѣамь, обраꙁьнѣмь, обраꙁьнѣмъ, обраꙁьнѣемъ, обраꙁьнѣѣмъ, обраꙁьнѣамъ, обраꙁьнѣмъ, обраꙁьномь, обраꙁьномъобраꙁьнꙑ, обраꙁьнꙑ, обраꙁьнообраꙁьнобраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнѣхъ, обраꙁьнѣхьобраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнѣмъ, обраꙁьнѣмьобраꙁьнꙑѧ, обраꙁьнꙑꙗ, обраꙁьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
обраꙁьнꙑм, обраꙁьнꙑмобраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнꙑхьобраꙁьнаꙗ, обраꙁьнаа, обраꙁьнаѣобраꙁьнѹю, обраꙁьноюобраꙁьнꙑма, обраꙁьнꙑмаобраꙁьно, обраꙁьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
обраꙁьнаго, обраꙁьнаего, обраꙁьнааго, обраꙁьнаго, обраꙁьного, обраꙁьнога, обраꙁьнгообраꙁьнѹмѹ, обраꙁьнѹемѹ, обраꙁьнѹѹмѹ, обраꙁьнѹмѹ, обраꙁьноомѹ, обраꙁьномѹ, обраꙁьноѹмѹ, обраꙁьнмѹобраꙁьно, обраꙁьноеобраꙁьнаго, обраꙁьннаего, обраꙁьнааго, обраꙁьнаго, обраꙁьного, обраꙁьнога, обраꙁьнгообраꙁьнꙑмь, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнꙑмъобраꙁьнѣмь, обраꙁьнѣемь, обраꙁьнѣѣмь, обраꙁьнѣамь, обраꙁьнѣмь, обраꙁьнѣмъ, обраꙁьнѣемъ, обраꙁьнѣѣмъ, обраꙁьнѣамъ, обраꙁьнѣмъ, обраꙁьномь, обраꙁьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
обраꙁьно, обраꙁьноеобраꙁьнаꙗ, обраꙁьнаа, обраꙁьнаѣ, обраꙁьнаѧобраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнѣхъ, обраꙁьнѣхьобраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнѣмъ, обраꙁьнѣмьобраꙁьнаꙗ, обраꙁьнаа, обраꙁьнаѣ, обраꙁьнаѧобраꙁьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
обраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнꙑхьобраꙁьнѣобраꙁьнѹю, обраꙁьноюобраꙁьнꙑма, обраꙁьнꙑмаобраꙁьнаꙗ, обраꙁьнаа, обраꙁьнаѣ, обраꙁьнаѧобраꙁьнꙑѧ, обраꙁьнꙑꙗ, обраꙁьнѫѭ, обраꙁьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
обраꙁьнѣ, обраꙁьнообраꙁьнѫѭ, обраꙁьнѹю, обраꙁьноѭ, обраꙁьноюобраꙁьнѫѭ, обраꙁьноѫ, обраꙁьноѧ, обраꙁьноюобраꙁьнѣобраꙁьнꙑѧ, обраꙁьнꙑꙗ, обраꙁьнꙑеобраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнѣхъ, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
обраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнꙑмъ, обраꙁьнѣмъ, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнꙑмь, обраꙁьнѣмьобраꙁьнꙑѧ, обраꙁьнꙑꙗ, обраꙁьнꙑеобраꙁьнꙑм, обраꙁьнꙑмобраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхъ, обраꙁьнꙑхь, обраꙁьнꙑхьобраꙁьнѣобраꙁьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
обраꙁьнꙑма, обраꙁьнꙑмаобраꙁьнѣ, обраꙁьнѣшобраꙁьнѣшаобраꙁьнѣшѹ, обраꙁьнѣшюобраꙁьнѣобраꙁьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
обраꙁьнѣшемь, обраꙁьнѣшемъобраꙁьнѣшобраꙁьнѣобраꙁьнѣше, обраꙁьнѣшобраꙁьнѣшь, обраꙁьнѣшъобраꙁьнѣшемъ, обраꙁьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
обраꙁьнѣшѧобраꙁьнѣшобраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхьобраꙁьнѣшаобраꙁьнѣшѹ, обраꙁьнѣшюобраꙁьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
обраꙁьнѣе, обраꙁьнѣ, обраꙁьнѣшеобраꙁьнѣшаобраꙁьнѣшѹ, обраꙁьнѣшюобраꙁьнѣе, обраꙁьнѣ, обраꙁьнѣшеобраꙁьнѣшаобраꙁьнѣшемь, обраꙁьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
обраꙁьнѣшобраꙁьнѣе, обраꙁьнѣобраꙁьнѣша, обраꙁьнѣшобраꙁьнѣшь, обраꙁьнѣшъобраꙁьнѣшемъ, обраꙁьнѣшемьобраꙁьнѣша, обраꙁьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
обраꙁьнѣшобраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхьобраꙁьнѣшобраꙁьнѣшѹ, обраꙁьнѣшюобраꙁьнѣшемаобраꙁьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
обраꙁьнѣшѧ, обраꙁьнѣшѫ, обраꙁьнѣшеобраꙁьнѣшобраꙁьнѣшѫ, обраꙁьнѣшѧ, обраꙁьнѣшѹобраꙁьнѣшеѭ, обраꙁьнѣшеѫ, обраꙁьнѣшеѧ, обраꙁьнѣшеюобраꙁьнѣшобраꙁьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
обраꙁьнѣшѧ, обраꙁьнѣшѫ, обраꙁьнѣшеобраꙁьнѣшь, обраꙁьнѣшъобраꙁьнѣшамъ, обраꙁьнѣшамьобраꙁьнѣшѧ, обраꙁьнѣше, обраꙁьнѣшѫобраꙁьнѣшамобраꙁьнѣшахъ, обраꙁьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
обраꙁьнѣшобраꙁьнѣшѹ, обраꙁьнѣшюобраꙁьнѣшамаобраꙁьнѣ, обраꙁьнѣшобраꙁьнѣшаго, обраꙁьнѣшаего, обраꙁьнѣшааго, обраꙁьнѣшагообраꙁьнѣшѹмѹ, обраꙁьнѣшѹемѹ, обраꙁьнѣшѹѹмѹ, обраꙁьнѣшѹмѹ, обраꙁьнѣшюмѹ, обраꙁьнѣшюемѹ, обраꙁьнѣшюѹмѹ, обраꙁьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
обраꙁьнѣобраꙁьнѣшаго, обраꙁьнѣшаего, обраꙁьнѣшааго, обраꙁьнѣшагообраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмъобраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмъобраꙁьнѣобраꙁьнѣше, обраꙁьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
обраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхь, обраꙁьнѣшхьобраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмьобраꙁьнѣшѧѧ, обраꙁьнѣшее, обраꙁьнѣшѫѫобраꙁьнѣшм, обраꙁьнѣшмобраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхьобраꙁьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
обраꙁьнѣшѹю, обраꙁьнѣшююобраꙁьнѣшма, обраꙁьнѣшмаобраꙁьнѣе, обраꙁьнѣ, обраꙁьнѣшее, обраꙁьнѣшеобраꙁьнѣшаго, обраꙁьнѣшаего, обраꙁьнѣшааго, обраꙁьнѣшагообраꙁьнѣшѹмѹ, обраꙁьнѣшѹемѹ, обраꙁьнѣшѹѹмѹ, обраꙁьнѣшѹмѹ, обраꙁьнѣшюмѹ, обраꙁьнѣшюемѹ, обраꙁьнѣшюѹмѹ, обраꙁьнѣшюмѹобраꙁьнѣе, обраꙁьнѣ, обраꙁьнѣшее, обраꙁьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
обраꙁьнѣшаго, обраꙁьнѣшаего, обраꙁьнѣшааго, обраꙁьнѣшагообраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмъобраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмъобраꙁьнѣе, обраꙁьнѣ, обраꙁьнѣшее, обраꙁьнѣшеобраꙁьнѣшаꙗ, обраꙁьнѣшаѣ, обраꙁьнѣшаѧобраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхь, обраꙁьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмьобраꙁьнѣшаꙗ, обраꙁьнѣшаѣ, обраꙁьнѣшаѧобраꙁьнѣшм, обраꙁьнѣшмобраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхьобраꙁьнѣшобраꙁьнѣшѹю, обраꙁьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
обраꙁьнѣшма, обраꙁьнѣшмаобраꙁьнѣшꙗ, обраꙁьнѣшѣ, обраꙁьнѣшаꙗобраꙁьнѣшѧѧ, обраꙁьнѣшѧѩ, обраꙁьнѣшѫѫ, обраꙁьнѣшаѧ, обраꙁьнѣшее, обраꙁьнѣшеѥобраꙁьнѣшобраꙁьнѣшѫѫ, обраꙁьнѣшѫѭ, обраꙁьнѣшѧѧ, обраꙁьнѣшѧѩ, обраꙁьнѣшююобраꙁьнѣшѫѫ, обраꙁьнѣшѫѭ, обраꙁьнѣшѧѧ, обраꙁьнѣшѧѩ, обраꙁьнѣшюю, обраꙁьнѣшеѭ, обраꙁьнѣшеѫ, обраꙁьнѣшеѧ, обраꙁьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
обраꙁьнѣшобраꙁьнѣшꙗ, обраꙁьнѣшѣобраꙁьнѣшѧѧ, обраꙁьнѣшѧѩ, обраꙁьнѣшѫѫ, обраꙁьнѣшаѧ, обраꙁьнѣшее, обраꙁьнѣшеѥобраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхь, обраꙁьнѣшхьобраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмъ, обраꙁьнѣшмь, обраꙁьнѣшмьобраꙁьнѣшѧѧ, обраꙁьнѣшѧѩ, обраꙁьнѣшѫѫ, обраꙁьнѣшаѧ, обраꙁьнѣшее, обраꙁьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
обраꙁьнѣшм, обраꙁьнѣшмобраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхъ, обраꙁьнѣшхь, обраꙁьнѣшхьобраꙁьнѣшобраꙁьнѣшѹю, обраꙁьнѣшююобраꙁьнѣшма, обраꙁьнѣшма
обраꙁьнъ -ꙑ прил Символичен, алегоричен, фигуративен сего раді на сеі трапѣꙁѣ. бꙑваетъ пасха ꙇ обраꙁънаѣ ꙇ стіннаѣ К 7а 11 Срв. С417.30 сце  хс сътвор на то трепеꙁѣ.  обраꙁьнѫѭ пасхѫ нарьта  стньнѫѭ прлож С 418.3—4 Изч К С Гр τοῦ τύπου τυπικός обраꙁънъ Нвб Срв образен ОА ВА БТР АР