Исторически речник
обоѭдѹ  
обоѭдѹ нареч От двете страни, от двете посоки сꙑнꙑ пртворвъ обоѭдѹ несѣкомааго камꙑка. на ереткꙑ  на ратьнꙑѧ. стꙑхъ оцъ ковьегꙑ С 543.4 обоѭдѹ остръ δίστομος Двуостър медъ бо каплетъ отъ ѹстьнѹ женꙑ блѫдьнꙑ. ꙗже вь врѣмꙙ помажетъ грьтань тво. нъ послѣжде горьа ꙁль обрꙙштеш.  острѣ пае меа обоѭдѹ остра С 351.4 отъ обоѭдѹ ἑκατέρωϑεν Двукратно нѹжда дьнесь сътворт обѣдъ. некл отъ обоѭдѹ вамъ ѹспѣхъ бѫдетъ.  сеѧ трепеꙁꙑ насꙑтвъше сꙙ.  нашхъ словесь сце отдете.  съ страхомъ  трепетомъ ... къ гръдѹѹмѹ ... прстѫпте комьканю С 405.18 Изч С Нвб Ø