Исторически речник
обоꙗко  
обоꙗко нареч И в двата случая; всякак аште тебе послѹшаѭ тѣлес м пакость. нъ аште бога прѣслѹшаѭ. обоꙗко вь мѫцѣ смъ С 367.2 Изч С Гр τὸ συναμφότερον Нвб Ø