Исторически речник
оборт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обортоборѭ, оборѧ, оборюоборшобортъ, оборть, обортобормъ, обормь, оборм, обормооборте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
оборѧтъ, оборѧть, оборѧтоборвѣобортаобортеоборобор
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обормъ, обормь, обормобортеоборвѣобортаоборхъ, оборхь, оборхобор
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обороборхомъ, оборхомь, оборхом, оборхмꙑоборстеоборшѧ, оборшѫ, оборша, оборше, оборхѫоборховѣоборста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
оборстеоборꙗахъ, оборѣахъ, обораахъ, оборѣхъ, оборꙗхъ, оборѧахъ, оборѧхъ, оборꙗахь, оборѣахь, обораахь, оборѣхь, оборꙗхь, оборѧахь, оборѧхь, оборꙗах, оборѣах, обораах, оборѣх, оборꙗх, оборѧах, оборѧхоборꙗаше, оборѣаше, оборааше, оборѣше, оборꙗше, оборѧаше, оборѧшеоборꙗаше, оборѣаше, оборааше, оборѣше, оборꙗше, оборѧаше, оборѧшеоборꙗахомъ, оборѣахомъ, обораахомъ, оборѣхомъ, оборꙗхомъ, оборѧахомъ, оборѧхомъ, оборꙗахомь, оборѣахомь, обораахомь, оборѣхомь, оборꙗхомь, оборѧахомь, оборѧхомь, оборꙗахом, оборѣахом, обораахом, оборѣхом, оборꙗхом, оборѧахом, оборѧхомоборꙗашете, оборѣашете, обораашете, оборѣшете, оборꙗшете, оборꙗасте, оборѣасте, обораасте, оборѣсте, оборꙗсте, оборѧасте, оборѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
оборꙗахѫ, оборѣахѫ, обораахѫ, оборѣхѫ, оборꙗхѫ, оборꙗахѹ, оборѣахѹ, обораахѹ, оборѣхѹ, оборꙗхѹ, оборѧахѹ, оборѧхѹоборꙗаховѣ, оборѣаховѣ, оборааховѣ, оборѣховѣ, оборꙗховѣ, оборѧаховѣ, оборѧховѣоборꙗашета, оборѣашета, обораашета, оборѣшета, оборꙗшета, оборꙗаста, оборѣаста, оборааста, оборѣста, оборꙗста, оборѧаста, оборѧстаоборꙗашете, оборѣашете, обораашете, оборѣшете, оборꙗшете, оборꙗасте, оборѣасте, обораасте, оборѣсте, оборꙗсте, оборѧасте, оборѧсте
оборт -оборѭ -оборш св Унищожа, разруша се поставьꙗѭ тꙙ дьнесь  корен скопат.  пакꙑ въсадт. оборт  пакꙑ съꙁъдат С 357.15 Изч С Гр ἀνασκάπτω Нвб оборя ’съборя, поваля’ диал ДА Срв оборвам несв оборя ’победя поваля’ св ОА ВА АК