Исторически речник
обнощьн҄ца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
обнощънца, обнощьнца, обнощнцаобнощьнцѧ, обнощънцѧ, обнощьнцѫ, обнощънцѫ, обнощънцꙑ, обнощьнцꙑ, обнощьнце, обнощънце, обнощнцѧ, обнощнцѫ, обнощнце, обнощнцꙑобнощънц, обнощьнц, обнощнцобнощънцѫ, обнощьнцѫ, обнощънцѹ, обнощьнцѹ, обнощнцѫ, обнощнцѹобнощънцеѭ, обнощьнцеѭ, обнощънцеѫ, обнощьнцеѫ, обнощънцеѧ, обнощьнцеѧ, обнощънцею, обнощьнцею, обнощнцеѭ, обнощнцеѫ, обнощнцеюобнощънц, обнощьнц, обнощнц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
обнощънце, обнощьнцеобнощьнцѧ, обнощънцѧ, обнощьнцѫ, обнощънцѫ, обнощънцꙑ, обнощьнцꙑ, обнощьнце, обнощънце, обнощнцѧ, обнощнцѫ, обнощнце, обнощнцꙑобнощънць, обнощьнць, обнощънцъ, обнощьнцъ, обнощнцъобнощънцамъ, обнощьнцамъ, обнощънцамь, обнощьнцамь, обнощнцамьобнощънцам, обнощьнцам, обнощнцамобнощънцахъ, обнощьнцахъ, обнощънцахь, обнощьнцахь, обнощнцахь
NfOuNfGuNfDu
обнощънц, обнощьнц, обнощнцобнощьнцю, обнощънцю, обнощьнцѹ, обнощънцѹ, обнощнцѹобнощьнцама, обнощънцама, обнощнцама
обнощьн҄ца ж Всенощна църковна служба, всенощно бдение ьстьно тѣло прѣподобънаго. првеꙁѫтъ вь велкѫѭ цръкъве ...  отътѫдѹ  пакꙑ несѫтъ на погребен.  томѹ бꙑвъшѹ обноштьнцѫ творшꙙ въ намѣненѣ цръкъв С 208.18 Изч С Гр παννύχιον обноштьн҄ца Нвб Ø