Исторически речник
обновл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обновл҄ен, обновл҄еньобновл҄енꙗ, обновл҄ена, обновл҄еньꙗобновл҄еню, обновл҄енѹ, обновл҄еньюобновл҄енмь, обновл҄еньмь, обновл҄енмъ, обновл҄еньмъ, обновл҄енмь, обновл҄енмъобновл҄ен, обновл҄ень, обновл҄енобновл҄енꙗ, обновл҄ена, обновл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обновл҄ен, обновл҄ень, обновл҄енеобновл҄енмъ, обновл҄еньмъ, обновл҄енмь, обновл҄еньмь, обновл҄енмъ, обновл҄енмь, обновл҄еномъ, обновл҄енамъобновл҄ен, обновл҄ень, обновл҄ен, обновл҄енмобновл҄енхъ, обновл҄еньхъ, обновл҄енхь, обновл҄еньхь, обновл҄енхъ, обновл҄енхьобновл҄ен, обновл҄еньобновл҄еню, обновл҄енѹ, обновл҄енью
NnDu
обновл҄енма, обновл҄еньма, обновл҄енма, обновл҄енма
обновл҄ень -ꙗ ср Обновление, възраждане ꙇ тебѣ ое сповѣдаѭ сѧ. не могѫ бо цѣленѣ ѹлѹт. ѣꙁвѣ гнѭщ въ срц моемь. непрѣстанъно. аще не подастъ м цркꙑ пакꙑ обновленѣ СЕ 68а 3 аꙁъ мъногъ рѫкъ не трѣбѹѭ. нъ стъ богъ съꙁъдавꙑ мꙙ. же пакꙑ обновтъ мꙙ. обновьнмъ свомъ же хоштетъ творт о насъ С 268.13 тако  тꙑ вълѣꙁъ въ водѫ.  обраꙁъмь етеромь въ водѣ погребенъ. ꙗко же  онъ въ камене. въстааш пакꙑ въ обновлен жꙁн Х IВб 14 Изч СЕ С Х Гр ἀνανέωσις καινότης обновлен обновьн Нвб обновление ОА ВА ЕтМл БТР АР