Исторически речник
обнажень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обнажен, обнаженьобнаженꙗ, обнажена, обнаженьꙗобнаженю, обнаженѹ, обнаженьюобнаженмь, обнаженьмь, обнаженмъ, обнаженьмъ, обнаженмь, обнаженмъобнажен, обнажень, обнаженобнаженꙗ, обнажена, обнаженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обнажен, обнажень, обнаженеобнаженмъ, обнаженьмъ, обнаженмь, обнаженьмь, обнаженмъ, обнаженмь, обнаженомъ, обнаженамъобнажен, обнажень, обнажен, обнаженмобнаженхъ, обнаженьхъ, обнаженхь, обнаженьхь, обнаженхъ, обнаженхьобнажен, обнаженьобнаженю, обнаженѹ, обнаженью
NnDu
обнаженма, обнаженьма, обнаженма, обнаженма
обнажень -ꙗ ср Оголване, разголване ношть лютовѣтрьнѫ. ꙁемьѭ ꙁмнѫ.  асъ врѣмен. обнажен тѣлесъ С 96.26 Голота. облѣена въ котꙑгѫ льнѣнѫ. раꙁдъранѫ отъ горꙑ дож  до долѹ ...  ꙁакрꙑваѭшта обнажен сво. да мѹ не бѫдетъ вдѣт голъ прьс С 187.8 Изч С Гр γύμνωσις обнажен Нвб Ø