Исторически речник
облѣнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облѣнт сѧоблѣнѭ, облѣнѧ, облѣнюоблѣншоблѣнтъ, облѣнть, облѣнтоблѣнмъ, облѣнмь, облѣнм, облѣнмооблѣнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облѣнѧтъ, облѣнѧть, облѣнѧтоблѣнвѣоблѣнтаоблѣнтеоблѣноблѣн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облѣнмъ, облѣнмь, облѣнмоблѣнтеоблѣнвѣоблѣнтаоблѣнхъ, облѣнхь, облѣнхоблѣн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облѣноблѣнхомъ, облѣнхомь, облѣнхом, облѣнхмꙑоблѣнстеоблѣншѧ, облѣншѫ, облѣнша, облѣнше, облѣнхѫоблѣнховѣоблѣнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облѣнстеоблѣнꙗахъ, облѣнѣахъ, облѣнаахъ, облѣнѣхъ, облѣнꙗхъ, облѣнѧахъ, облѣнѧхъ, облѣнꙗахь, облѣнѣахь, облѣнаахь, облѣнѣхь, облѣнꙗхь, облѣнѧахь, облѣнѧхь, облѣнꙗах, облѣнѣах, облѣнаах, облѣнѣх, облѣнꙗх, облѣнѧах, облѣнѧхоблѣнꙗаше, облѣнѣаше, облѣнааше, облѣнѣше, облѣнꙗше, облѣнѧаше, облѣнѧшеоблѣнꙗаше, облѣнѣаше, облѣнааше, облѣнѣше, облѣнꙗше, облѣнѧаше, облѣнѧшеоблѣнꙗахомъ, облѣнѣахомъ, облѣнаахомъ, облѣнѣхомъ, облѣнꙗхомъ, облѣнѧахомъ, облѣнѧхомъ, облѣнꙗахомь, облѣнѣахомь, облѣнаахомь, облѣнѣхомь, облѣнꙗхомь, облѣнѧахомь, облѣнѧхомь, облѣнꙗахом, облѣнѣахом, облѣнаахом, облѣнѣхом, облѣнꙗхом, облѣнѧахом, облѣнѧхомоблѣнꙗашете, облѣнѣашете, облѣнаашете, облѣнѣшете, облѣнꙗшете, облѣнꙗасте, облѣнѣасте, облѣнаасте, облѣнѣсте, облѣнꙗсте, облѣнѧасте, облѣнѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облѣнꙗахѫ, облѣнѣахѫ, облѣнаахѫ, облѣнѣхѫ, облѣнꙗхѫ, облѣнꙗахѹ, облѣнѣахѹ, облѣнаахѹ, облѣнѣхѹ, облѣнꙗхѹ, облѣнѧахѹ, облѣнѧхѹоблѣнꙗаховѣ, облѣнѣаховѣ, облѣнааховѣ, облѣнѣховѣ, облѣнꙗховѣ, облѣнѧаховѣ, облѣнѧховѣоблѣнꙗашета, облѣнѣашета, облѣнаашета, облѣнѣшета, облѣнꙗшета, облѣнꙗаста, облѣнѣаста, облѣнааста, облѣнѣста, облѣнꙗста, облѣнѧаста, облѣнѧстаоблѣнꙗашете, облѣнѣашете, облѣнаашете, облѣнѣшете, облѣнꙗшете, облѣнꙗасте, облѣнѣасте, облѣнаасте, облѣнѣсте, облѣнꙗсте, облѣнѧасте, облѣнѧсте
облѣнт сѧ -облѣнѫ сѧ -облѣнш сѧ св Обхване ме леност, домързи ме нъ грѣс ваш растоѧтъ посрѣдѹ насъ  ба. облѣнхомъ бо сꙙ дрѹꙁ же  прѣобдѣвъше. беꙁакон сътворхомъ С 135.20 аште л облѣнмъ сꙙ  праꙁдьн ходмъ сьде. то нкꙿтоже насъ не помлѹтъ С 378.11 не облѣнхъ сꙙ наꙙт. нареенааго съненьꙗ. ꙗввъше бо сꙙ твомѹ расѫжденью добро С 543.22 Изч С Гр ἀδικέω ὀκνέω Нвб обленя се св обленявам се несв диал НГер ЕтМл ДА