Исторически речник
обльстт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обльсттобльщѫ, обльщѹобльстшобльсттъ, обльстть, обльсттобльстмъ, обльстмь, обльстм, обльстмообльстте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обльстѧтъ, обльстѧть, обльстѧтобльствѣобльсттаобльсттеобльстобльст
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обльстмъ, обльстмь, обльстмобльсттеобльствѣобльсттаобльстхъ, обльстхь, обльстхобльст
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обльстобльстхомъ, обльстхомь, обльстхом, обльстхмꙑобльстстеобльстшѧ, обльстшѫ, обльстша, обльстше, обльстхѫобльстховѣобльстста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обльстстеобльщаахъ, обльщахъ, обльщаахь, обльщахь, обльщаах, обльщахобльщааше, обльщашеобльщааше, обльщашеобльщаахомъ, обльщахомъ, обльщаахомь, обльщахомь, обльщаахом, обльщахомобльщаашете, обльщашете, обльщаасте, обльщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обльщаахѫ, обльщахѫ, обльщаахѹ, обльщахѹобльщааховѣ, обльщаховѣобльщаашета, обльщашета, обльщааста, обльщастаобльщаашете, обльщашете, обльщаасте, обльщасте
обльстт -обльщѫ -обльстш св Уловя, улича, подлъжа тъгда шедъше фарсѣ. съвѣтъ сътворшѧ на нъ да обльстѧтъ і словомь М Мт 22.15 ЗI А СК ꙇ посълашѧ къ немѹ еднꙑ отъ фарсѣ. ꙇ родѣнꙑ да  бѫ обльстл словомь М Мк 12.13 З Изч М З А СК Гр παγιδεύω ἀγρεύω Нвб Срв облъстителен прил остар РРОДД