Исторически речник
обльгъат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обльгъатобльгъаѭ, обльгъаѫ, обльгъаѧ, обльгъаюобльгъаш, обльгъаеш, обльгъаашобльгъатъ, обльгъаетъ, обльгъаатъ, обльгъать, обльгъаеть, обльгъаать, обльгъат, обльгъает, обльгъаатобльгъамъ, обльгъаемъ, обльгъаамъ, обльгъамь, обльгъаемь, обльгъаамь, обльгъам, обльгъаем, обльгъаам, обльгъамо, обльгъаемо, обльгъаамообльгъате, обльгъаете, обльгъаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обльгъаѭтъ, обльгъаѫтъ, обльгъаѧтъ, обльгъаютъ, обльгъаѭть, обльгъаѫть, обльгъаѧть, обльгъають, обльгъаѭт, обльгъаѫт, обльгъаѧт, обльгъаютобльгъавѣ, обльгъаевѣ, обльгъаавѣобльгъата, обльгъаета, обльгъаатаобльгъате, обльгъаете, обльгъаатеобльгъаобльгъа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обльгъамъ, обльгъамь, обльгъамобльгъатеобльгъавѣобльгъатаобльгъахъ, обльгъахь, обльгъахобльгъа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обльгъаобльгъахомъ, обльгъахомь, обльгъахом, обльгъахмꙑобльгъастеобльгъашѧ, обльгъашѫ, обльгъаша, обльгъаше, обльгъахѫобльгъаховѣобльгъаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обльгъастеобльгъаахъ, обльгъахъ, обльгъаахь, обльгъахь, обльгъаах, обльгъахобльгъааше, обльгъашеобльгъааше, обльгъашеобльгъаахомъ, обльгъахомъ, обльгъаахомь, обльгъахомь, обльгъаахом, обльгъахомобльгъаашете, обльгъашете, обльгъаасте, обльгъасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обльгъаахѫ, обльгъахѫ, обльгъаахѹ, обльгъахѹобльгъааховѣ, обльгъаховѣобльгъаашета, обльгъашета, обльгъааста, обльгъастаобльгъаашете, обльгъашете, обльгъаасте, обльгъасте
обльгъат -обльгъаѭ -обльгъаш св Направя нещо по–малко трудно, тежко; облекча господь творꙙ вол҄ѫ въгодьнкомъ свомъ. тъ ѹслꙑшавъ  раба свого молтвꙑ.  обльгъа братꙋ томѹ ратъ С 276.21 Изч С Вж. при обльгът Нвб