Исторически речник
обльгъават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обльгъаватобльгъаваѭ, обльгъаваѫ, обльгъаваѧ, обльгъаваюобльгъаваш, обльгъаваеш, обльгъаваашобльгъаватъ, обльгъаваетъ, обльгъаваатъ, обльгъавать, обльгъаваеть, обльгъаваать, обльгъават, обльгъавает, обльгъаваатобльгъавамъ, обльгъаваемъ, обльгъаваамъ, обльгъавамь, обльгъаваемь, обльгъаваамь, обльгъавам, обльгъаваем, обльгъаваам, обльгъавамо, обльгъаваемо, обльгъаваамообльгъавате, обльгъаваете, обльгъаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обльгъаваѭтъ, обльгъаваѫтъ, обльгъаваѧтъ, обльгъаваютъ, обльгъаваѭть, обльгъаваѫть, обльгъаваѧть, обльгъавають, обльгъаваѭт, обльгъаваѫт, обльгъаваѧт, обльгъаваютобльгъававѣ, обльгъаваевѣ, обльгъаваавѣобльгъавата, обльгъаваета, обльгъаваатаобльгъавате, обльгъаваете, обльгъаваатеобльгъаваобльгъава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обльгъавамъ, обльгъавамь, обльгъавамобльгъаватеобльгъававѣобльгъаватаобльгъавахъ, обльгъавахь, обльгъавахобльгъава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обльгъаваобльгъавахомъ, обльгъавахомь, обльгъавахом, обльгъавахмꙑобльгъавастеобльгъавашѧ, обльгъавашѫ, обльгъаваша, обльгъаваше, обльгъавахѫобльгъаваховѣобльгъаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обльгъавастеобльгъаваахъ, обльгъавахъ, обльгъаваахь, обльгъавахь, обльгъаваах, обльгъавахобльгъавааше, обльгъавашеобльгъавааше, обльгъавашеобльгъаваахомъ, обльгъавахомъ, обльгъаваахомь, обльгъавахомь, обльгъаваахом, обльгъавахомобльгъаваашете, обльгъавашете, обльгъаваасте, обльгъавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обльгъаваахѫ, обльгъавахѫ, обльгъаваахѹ, обльгъавахѹобльгъавааховѣ, обльгъаваховѣобльгъаваашета, обльгъавашета, обльгъавааста, обльгъавастаобльгъаваашете, обльгъавашете, обльгъаваасте, обльгъавасте
обльгъават -обльгъаваѭ -обльгъаваш несв Правя нещо по–малко трудно, тежко; облекчавам аурлꙗне мѫтелю  непрѣподобьне. ꙿто ꙁъло сътворьша мꙙ сѹровѣ  непрѣподобьнѣ мѫш. мнѣ бо обльгъаватъ отъ мѫкъ хс С 4.11  тако не радѣахѫ о мѫкахъ. хс бо бѣаше обльгъаваѧ.  помагаѧ мъ С 180.3 ꙗв сꙙ.  помоꙁ нама.  не осрам наю отъ лца твого. слѹгамъ же дерѫштамъ ꙗ.  хсѹ обльгъаваѭштѹ мѫкꙑ. не ѹꙗста свꙙтаꙗ болѣꙁн С 183.15 Изч С Гр ἐπικουφίζω ἀντιλαμβάνομαι Вж. при обльгът Нвб