Исторически речник
обл҄ьват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обл҄ьватобл҄юѭ, обл҄юѫ, обл҄юѧ, обл҄ююобл҄юш, обл҄юешобл҄ютъ, обл҄юетъ, обл҄ють, обл҄юеть, обл҄ют, обл҄юетобл҄юмъ, обл҄юемъ, обл҄юмь, обл҄юемь, обл҄юм, обл҄юем, обл҄юмо, обл҄юемообл҄юте, обл҄юете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обл҄юѭтъ, обл҄юѫтъ, обл҄юѧтъ, обл҄юютъ, обл҄юѭть, обл҄юѫть, обл҄юѧть, обл҄юють, обл҄юѭт, обл҄юѫт, обл҄юѧт, обл҄юютобл҄ювѣ, обл҄юевѣобл҄юта, обл҄юетаобл҄юте, обл҄юетеобл҄юобл҄ю
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обл҄юмъ, обл҄юмь, обл҄юмобл҄ютеобл҄ювѣобл҄ютаобл҄ьвахъ, обл҄ьвахь, обл҄ьвахобл҄ьва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обл҄ьваобл҄ьвахомъ, обл҄ьвахомь, обл҄ьвахом, обл҄ьвахмꙑобл҄ьвастеобл҄ьвашѧ, обл҄ьвашѫ, обл҄ьваша, обл҄ьваше, обл҄ьвахѫобл҄ьваховѣобл҄ьваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обл҄ьвасте*обл҄ьваахъ*обл҄ьвааше*обл҄ьвааше*обл҄ьваахомъ*обл҄ьваашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*обл҄ьваахѫ*обл҄ьвааховѣ*обл҄ьваашета*обл҄ьваашете
обл҄ьват -облюѭ -облюш св Повърна, изцапам някого с бълвоч аще кꙿто ꙁаклнаетъ кого стꙑм. тол ѹпвꙿ сѧ облюетъ. к҃т денъ да посттꙿ сѧ о хлⷠѣ о водѣ СЕ 105а 18 Изч СЕ Нвб облювам диал НГер ДА