Исторически речник
облꙑгат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облꙑгатоблꙑгаѭ, облꙑгаѫ, облꙑгаѧ, облꙑгаюоблꙑгаш, облꙑгаеш, облꙑгаашоблꙑгатъ, облꙑгаетъ, облꙑгаатъ, облꙑгать, облꙑгаеть, облꙑгаать, облꙑгат, облꙑгает, облꙑгаатоблꙑгамъ, облꙑгаемъ, облꙑгаамъ, облꙑгамь, облꙑгаемь, облꙑгаамь, облꙑгам, облꙑгаем, облꙑгаам, облꙑгамо, облꙑгаемо, облꙑгаамооблꙑгате, облꙑгаете, облꙑгаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облꙑгаѭтъ, облꙑгаѫтъ, облꙑгаѧтъ, облꙑгаютъ, облꙑгаѭть, облꙑгаѫть, облꙑгаѧть, облꙑгають, облꙑгаѭт, облꙑгаѫт, облꙑгаѧт, облꙑгаютоблꙑгавѣ, облꙑгаевѣ, облꙑгаавѣоблꙑгата, облꙑгаета, облꙑгаатаоблꙑгате, облꙑгаете, облꙑгаатеоблꙑгаоблꙑга
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облꙑгамъ, облꙑгамь, облꙑгамоблꙑгатеоблꙑгавѣоблꙑгатаоблꙑгахъ, облꙑгахь, облꙑгахоблꙑга
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облꙑгаоблꙑгахомъ, облꙑгахомь, облꙑгахом, облꙑгахмꙑоблꙑгастеоблꙑгашѧ, облꙑгашѫ, облꙑгаша, облꙑгаше, облꙑгахѫоблꙑгаховѣоблꙑгаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облꙑгастеоблꙑгаахъ, облꙑгахъ, облꙑгаахь, облꙑгахь, облꙑгаах, облꙑгахоблꙑгааше, облꙑгашеоблꙑгааше, облꙑгашеоблꙑгаахомъ, облꙑгахомъ, облꙑгаахомь, облꙑгахомь, облꙑгаахом, облꙑгахомоблꙑгаашете, облꙑгашете, облꙑгаасте, облꙑгасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облꙑгаахѫ, облꙑгахѫ, облꙑгаахѹ, облꙑгахѹоблꙑгааховѣ, облꙑгаховѣоблꙑгаашета, облꙑгашета, облꙑгааста, облꙑгастаоблꙑгаашете, облꙑгашете, облꙑгаасте, облꙑгасте
облꙑгат -облꙑгаѭ -облꙑгаш несв Оклеветявам, охулвам, очерням въꙁдаѭщеі мнѣ ꙁъла въꙁ добраа. облꙑгаахѫ мѩ ꙁане гонѣахъ благостꙑнѭ СП 37.21 Срв. СЕ77а 2  брашѩ сѩ со мноѭ спꙑті. вь любьві мѣсто облꙑгаахѫ мѩ. аꙁъ же молтво дѣахъ.  положішѩ на мѩ ꙁъло вьꙁ добро СП 108.4 помѧн кънжънкꙑ. не съмѣвъшѧѩ въꙁѧт. съребра цѣнꙑ его. ставъша прѣдъ платомь. ꙇ облꙑгаемъ естъ. кънжънкꙑ. ꙇ старъц СЕ 49а 23—24 Прич. сег. деят. като същ. облꙑгаѭще м мн οἱ ἐνδιαβάλλοντες Клеветниците се дѣло облꙑгаѭщхъ мѩ къ гю.  глѭщіхъ ꙁъло на дшѫ моѭ СП 108.20 ї облѣкѫтъ сѩ облꙑгаѭште мѩ въ срамъ. ї одеждѫтъ сѩ ѣко одеждеѭ стѹдомь своїмь СП 108.29 Изч СП СЕ Гр ἐνδιαβάλλω Нвб Ø