Исторически речник
облобꙑꙁат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облобꙑꙁатоблобꙑжѫ, облобꙑꙁаѭ, облобꙑꙁаѫ, облобꙑꙁаѧ, облобꙑжѹ, облобꙑꙁаюоблобꙑжеш, облобꙑꙁаш, облобꙑꙁаешоблобꙑжетъ, облобꙑꙁатъ, облобꙑꙁаетъ, облобꙑжеть, облобꙑꙁать, облобꙑꙁаеть, облобꙑжет, облобꙑꙁат, облобꙑꙁаетоблобꙑжемъ, облобꙑꙁамъ, облобꙑꙁаемъ, облобꙑжемь, облобꙑꙁамь, облобꙑꙁаемь, облобꙑжем, облобꙑꙁам, облобꙑꙁаем, облобꙑжемо, облобꙑꙁамо, облобꙑꙁаемооблобꙑжете, облобꙑꙁате, облобꙑꙁаете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облобꙑжѫтъ, облобꙑꙁаѭтъ, облобꙑꙁаѫтъ, облобꙑꙁаѧтъ, облобꙑжѹтъ, облобꙑꙁаютъ, облобꙑжѫть, облобꙑꙁаѭть, облобꙑꙁаѫть, облобꙑꙁаѧть, облобꙑжѹть, облобꙑꙁають, облобꙑжѫт, облобꙑꙁаѭт, облобꙑꙁаѫт, облобꙑꙁаѧт, облобꙑжѹт, облобꙑꙁаютоблобꙑжевѣ, облобꙑꙁавѣ, облобꙑꙁаевѣоблобꙑжета, облобꙑꙁата, облобꙑꙁаетаоблобꙑжете, облобꙑꙁате, облобꙑꙁаетеоблобꙑж, облобꙑꙁаоблобꙑж, облобꙑꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облобꙑжмъ, облобꙑꙁамъ, облобꙑжѣмъ, облобꙑжамъ, облобꙑжмь, облобꙑꙁамь, облобꙑжѣмь, облобꙑжамь, облобꙑжм, облобꙑꙁам, облобꙑжѣм, облобꙑжамоблобꙑжте, облобꙑꙁате, облобꙑжѣте, облобꙑжатеоблобꙑжвѣ, облобꙑꙁавѣ, облобꙑжѣвѣ, облобꙑжавѣоблобꙑжта, облобꙑꙁата, облобꙑжѣта, облобꙑжатаоблобꙑꙁахъ, облобꙑꙁахь, облобꙑꙁахоблобꙑꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облобꙑꙁаоблобꙑꙁахомъ, облобꙑꙁахомь, облобꙑꙁахом, облобꙑꙁахмꙑоблобꙑꙁастеоблобꙑꙁашѧ, облобꙑꙁашѫ, облобꙑꙁаша, облобꙑꙁаше, облобꙑꙁахѫоблобꙑꙁаховѣоблобꙑꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облобꙑꙁастеоблобꙑꙁаахъ, облобꙑꙁахъ, облобꙑꙁаахь, облобꙑꙁахь, облобꙑꙁаах, облобꙑꙁахоблобꙑꙁааше, облобꙑꙁашеоблобꙑꙁааше, облобꙑꙁашеоблобꙑꙁаахомъ, облобꙑꙁахомъ, облобꙑꙁаахомь, облобꙑꙁахомь, облобꙑꙁаахом, облобꙑꙁахомоблобꙑꙁаашете, облобꙑꙁашете, облобꙑꙁаасте, облобꙑꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облобꙑꙁаахѫ, облобꙑꙁахѫ, облобꙑꙁаахѹ, облобꙑꙁахѹоблобꙑꙁааховѣ, облобꙑꙁаховѣоблобꙑꙁаашета, облобꙑꙁашета, облобꙑꙁааста, облобꙑꙁастаоблобꙑꙁаашете, облобꙑꙁашете, облобꙑꙁаасте, облобꙑꙁасте
облобꙑꙁат -облобꙑжѫ -облобꙑжеш несв св облобꙑꙁаѭ -облобꙑꙁаш Целувам, разцелувам, покривам с целувки ꙇ абье прстѫпь къ св рее емѹ. радѹ сѧ равьв. ꙇ облобꙑꙁа  М Мт 26.49А, Б Срв.Мк 14.45 М З ꙇ ставъш ꙁад пр ногѹ его. плаѫшт сѧ наѧтъ мот ноѕѣ его слъꙁам.  власꙑ главꙑ своеѩ отрааше. ꙇ облобꙑꙁааше ноѕѣ его  маꙁааше мѵромь М Лк 7.38 З,А. Срв. С 391.13 на лѣто. сесь тр смокв род. ѧже въꙁьмъ старцъ  съ слъꙁам облобꙑꙁавъ. ꙁѣ С 300.25 просльꙁвъ же еппъ  въ раꙁврьꙁен велкое пршъдъ. облобꙑꙁа правьднааго главѫ  деснцѫ С 553.23 М З А СК Б С Гр καταφιλέω Нвб облобизая остар АК РРОДД