Исторически речник
облствьнѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облствьнѣтоблствьнѣѭ, облствьнѣѫ, облствьнѣѧ, облствьнѣюоблствьнѣш, облствьнѣешоблствьнѣтъ, облствьнѣетъ, облствьнѣть, облствьнѣеть, облствьнѣт, облствьнѣетоблствьнѣмъ, облствьнѣемъ, облствьнѣмь, облствьнѣемь, облствьнѣм, облствьнѣем, облствьнѣмо, облствьнѣемооблствьнѣте, облствьнѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облствьнѣѭтъ, облствьнѣѫтъ, облствьнѣѧтъ, облствьнѣютъ, облствьнѣѭть, облствьнѣѫть, облствьнѣѧть, облствьнѣють, облствьнѣѭт, облствьнѣѫт, облствьнѣѧт, облствьнѣютоблствьнѣвѣ, облствьнѣевѣоблствьнѣта, облствьнѣетаоблствьнѣте, облствьнѣетеоблствьнѣоблствьнѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облствьнѣмъ, облствьнѣмь, облствьнѣмоблствьнѣтеоблствьнѣвѣоблствьнѣтаоблствьнѣхъ, облствьнѣхь, облствьнѣхоблствьнѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облствьнѣоблствьнѣхомъ, облствьнѣхомь, облствьнѣхом, облствьнѣхмꙑоблствьнѣстеоблствьнѣшѧ, облствьнѣшѫ, облствьнѣша, облствьнѣше, облствьнѣхѫоблствьнѣховѣоблствьнѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облствьнѣстеоблствьнѣахъ, облствьнѣхъ, облствьнѣахь, облствьнѣхь, облствьнѣах, облствьнѣхоблствьнѣаше, облствьнѣшеоблствьнѣаше, облствьнѣшеоблствьнѣахомъ, облствьнѣхомъ, облствьнѣахомь, облствьнѣхомь, облствьнѣахом, облствьнѣхомоблствьнѣашете, облствьнѣшете, облствьнѣасте, облствьнѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облствьнѣахѫ, облствьнѣхѫ, облствьнѣахѹ, облствьнѣхѹоблствьнѣаховѣ, облствьнѣховѣоблствьнѣашета, облствьнѣшета, облствьнѣаста, облствьнѣстаоблствьнѣашете, облствьнѣшете, облствьнѣасте, облствьнѣсте
облствьнѣт -облствьнѣѭ -облствьнѣш св Разлистя се, покрия се с листа вьс двлѣхѫ сꙙ вдꙙште дѫба облствьнѣвъша. т бо вѣдѣѣхѫ . ꙁдавъна сѹхъ С 18.17 Изч С Гр φύλλοις κομάω Нвб Срв облистя се ’покрия се с листа’ НГер ЕтМл облистен прич прил ОА