Исторически речник
облват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облватоблваѭ, облваѫ, облваѧ, облваюоблваш, облваеш, облваашоблватъ, облваетъ, облваатъ, облвать, облваеть, облваать, облват, облвает, облваатоблвамъ, облваемъ, облваамъ, облвамь, облваемь, облваамь, облвам, облваем, облваам, облвамо, облваемо, облваамооблвате, облваете, облваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облваѭтъ, облваѫтъ, облваѧтъ, облваютъ, облваѭть, облваѫть, облваѧть, облвають, облваѭт, облваѫт, облваѧт, облваютоблвавѣ, облваевѣ, облваавѣоблвата, облваета, облваатаоблвате, облваете, облваатеоблваоблва
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облвамъ, облвамь, облвамоблватеоблвавѣоблватаоблвахъ, облвахь, облвахоблва
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облваоблвахомъ, облвахомь, облвахом, облвахмꙑоблвастеоблвашѧ, облвашѫ, облваша, облваше, облвахѫоблваховѣоблваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облвастеоблваахъ, облвахъ, облваахь, облвахь, облваах, облвахоблвааше, облвашеоблвааше, облвашеоблваахомъ, облвахомъ, облваахомь, облвахомь, облваахом, облвахомоблваашете, облвашете, облваасте, облвасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облваахѫ, облвахѫ, облваахѹ, облвахѹоблвааховѣ, облваховѣоблваашета, облвашета, облвааста, облвастаоблваашете, облвашете, облваасте, облвасте
облват -облваѭ -облваш несв Обливам, заливам [образно] мъноꙁ влъц обьходѧтъ въ одеждахъ овьахъ. овьѧ ѹбо одеждѧ мѫще нъ не  ꙁѫбꙑ  ногът. нъ кротъкоѭ обложен кожеѭ.  обраꙁъмь беꙁълобвꙑꙙ прѣльщаѭще. тьлѧштмъ неестьꙗ отъ ꙁѫбъ облваѭтъ (ꙗдъмь) Х II Аб 25 Изч Х Гр προσχέω Нвб обливам ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА