Исторически речник
облещ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облещоблѧгѫ, облѧгѹоблѧжешоблѧжетъ, облѧжеть, облѧжетоблѧжемъ, облѧжемь, облѧжем, облѧжемооблѧжете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облѧгѫтъ, облѧгѹтъ, облѧгѫть, облѧгѹть, облѧгѫт, облѧгѹтоблѧжевѣоблѧжетаоблѧжетеоблѧꙃ, облѧꙁоблѧꙃ, облѧꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облѧꙃѣмъ, облѧꙁѣмъ, облѧꙃѣмь, облѧꙁѣмь, облѧꙃѣм, облѧꙁѣмоблѧꙃѣте, облѧꙁѣтеоблѧꙃѣвѣ, облѧꙁѣвѣоблѧꙃѣта, облѧꙁѣтаоблегъ, облегохъ, облегь, облегохь, облегохоблеже
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облежеоблегомъ, облегохомъ, облегомь, облегохомь, облегохомоблежете, облегостеоблегѫ, облегошѧ, облегошѫ, облегоша, облегошеоблеговѣ, облегоховѣоблежета, облегоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облежете, облегосте*облѧжаахъ*облѧжааше*облѧжааше*облѧжаахомъ*облѧжаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*облѧжаахѫ*облѧжааховѣ*облѧжаашета*облѧжаашете
облещ -облѧгѫ -облѧжеш св Остана [да пренощувам] ꙇ прблжшѧ сѧ вь весь вь нѭже дѣашете. ꙇ тъ творѣаше сѧ дале т. ꙇ нѫждаашете  глѭшта. облѧѕ съ нама ѣко пр веерѣ естъ. ꙇ прѣклонлъ сѧ естъ юже день. ꙇ вьнде съ нма облешть М Лк 24.29 З А Изч М З А Гр μένω Нвб Срв легна ОА ВА БТР АР