Исторически речник
облаьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
облаьнъ, облаьньоблаьнаоблаьнѹоблаьнъ, облаьньоблаьнаоблаьномь, облаьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
облаьнѣоблаьне, облаьнꙑоблаьноблаьнъ, облаьньоблаьномъ, облаьномьоблаьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
облаьнꙑоблаьнѣхъ, облаьнѣхьоблаьнаоблаьнѹоблаьномаоблаьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
облаьнаоблаьнѹоблаьнооблаьнаоблаьномь, облаьномъоблаьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
облаьнаоблаьнъ, облаьньоблаьномъ, облаьномьоблаьнаоблаьнꙑоблаьнѣхъ, облаьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
облаьнѣоблаьнѹоблаьномаоблаьнаоблаьнꙑ, облаьнѫоблаьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
облаьнѫ, облаьнѹоблаьноѭ, облаьноѫ, облаьноѧ, облаьноюоблаьнѣоблаьнꙑоблаьнъ, облаьньоблаьнамъ, облаьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
облаьнꙑоблаьнамоблаьнахъ, облаьнахьоблаьнѣоблаьнѹоблаьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
облаьнꙑ, облаьнꙑ, облаьнооблаьнаго, облаьнаего, облаьнааго, облаьнаго, облаьного, облаьнога, облаьнгооблаьнѹмѹ, облаьнѹемѹ, облаьнѹѹмѹ, облаьнѹмѹ, облаьноомѹ, облаьномѹ, облаьноѹмѹ, облаьнмѹоблаьнꙑ, облаьнꙑ, облаьнооблаьнаго, облаьнаего, облаьнааго, облаьнаго, облаьного, облаьнога, облаьнгооблаьнꙑмь, облаьнꙑмь, облаьнꙑмъ, облаьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
облаьнѣмь, облаьнѣемь, облаьнѣѣмь, облаьнѣамь, облаьнѣмь, облаьнѣмъ, облаьнѣемъ, облаьнѣѣмъ, облаьнѣамъ, облаьнѣмъ, облаьномь, облаьномъоблаьнꙑ, облаьнꙑ, облаьнооблаьноблаьнꙑхъ, облаьнꙑхъ, облаьнꙑхь, облаьнꙑхь, облаьнѣхъ, облаьнѣхьоблаьнꙑмъ, облаьнꙑмъ, облаьнꙑмь, облаьнꙑмь, облаьнѣмъ, облаьнѣмьоблаьнꙑѧ, облаьнꙑꙗ, облаьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
облаьнꙑм, облаьнꙑмоблаьнꙑхъ, облаьнꙑхъ, облаьнꙑхь, облаьнꙑхьоблаьнаꙗ, облаьнаа, облаьнаѣоблаьнѹю, облаьноюоблаьнꙑма, облаьнꙑмаоблаьно, облаьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
облаьнаго, облаьнаего, облаьнааго, облаьнаго, облаьного, облаьнога, облаьнгооблаьнѹмѹ, облаьнѹемѹ, облаьнѹѹмѹ, облаьнѹмѹ, облаьноомѹ, облаьномѹ, облаьноѹмѹ, облаьнмѹоблаьно, облаьноеоблаьнаго, облаьннаего, облаьнааго, облаьнаго, облаьного, облаьнога, облаьнгооблаьнꙑмь, облаьнꙑмь, облаьнꙑмъ, облаьнꙑмъоблаьнѣмь, облаьнѣемь, облаьнѣѣмь, облаьнѣамь, облаьнѣмь, облаьнѣмъ, облаьнѣемъ, облаьнѣѣмъ, облаьнѣамъ, облаьнѣмъ, облаьномь, облаьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
облаьно, облаьноеоблаьнаꙗ, облаьнаа, облаьнаѣ, облаьнаѧоблаьнꙑхъ, облаьнꙑхъ, облаьнꙑхь, облаьнꙑхь, облаьнѣхъ, облаьнѣхьоблаьнꙑмъ, облаьнꙑмъ, облаьнꙑмь, облаьнꙑмь, облаьнѣмъ, облаьнѣмьоблаьнаꙗ, облаьнаа, облаьнаѣ, облаьнаѧоблаьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
облаьнꙑхъ, облаьнꙑхъ, облаьнꙑхь, облаьнꙑхьоблаьнѣоблаьнѹю, облаьноюоблаьнꙑма, облаьнꙑмаоблаьнаꙗ, облаьнаа, облаьнаѣ, облаьнаѧоблаьнꙑѧ, облаьнꙑꙗ, облаьнѫѭ, облаьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
облаьнѣ, облаьнооблаьнѫѭ, облаьнѹю, облаьноѭ, облаьноюоблаьнѫѭ, облаьноѫ, облаьноѧ, облаьноюоблаьнѣоблаьнꙑѧ, облаьнꙑꙗ, облаьнꙑеоблаьнꙑхъ, облаьнꙑхъ, облаьнѣхъ, облаьнꙑхь, облаьнꙑхь, облаьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
облаьнꙑмъ, облаьнꙑмъ, облаьнѣмъ, облаьнꙑмь, облаьнꙑмь, облаьнѣмьоблаьнꙑѧ, облаьнꙑꙗ, облаьнꙑеоблаьнꙑм, облаьнꙑмоблаьнꙑхъ, облаьнꙑхъ, облаьнꙑхь, облаьнꙑхьоблаьнѣоблаьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
облаьнꙑма, облаьнꙑмаоблаьнѣ, облаьнѣшоблаьнѣшаоблаьнѣшѹ, облаьнѣшюоблаьнѣоблаьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
облаьнѣшемь, облаьнѣшемъоблаьнѣшоблаьнѣоблаьнѣше, облаьнѣшоблаьнѣшь, облаьнѣшъоблаьнѣшемъ, облаьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
облаьнѣшѧоблаьнѣшоблаьнѣшхъ, облаьнѣшхьоблаьнѣшаоблаьнѣшѹ, облаьнѣшюоблаьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
облаьнѣе, облаьнѣ, облаьнѣшеоблаьнѣшаоблаьнѣшѹ, облаьнѣшюоблаьнѣе, облаьнѣ, облаьнѣшеоблаьнѣшаоблаьнѣшемь, облаьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
облаьнѣшоблаьнѣе, облаьнѣоблаьнѣша, облаьнѣшоблаьнѣшь, облаьнѣшъоблаьнѣшемъ, облаьнѣшемьоблаьнѣша, облаьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
облаьнѣшоблаьнѣшхъ, облаьнѣшхьоблаьнѣшоблаьнѣшѹ, облаьнѣшюоблаьнѣшемаоблаьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
облаьнѣшѧ, облаьнѣшѫ, облаьнѣшеоблаьнѣшоблаьнѣшѫ, облаьнѣшѧ, облаьнѣшѹоблаьнѣшеѭ, облаьнѣшеѫ, облаьнѣшеѧ, облаьнѣшеюоблаьнѣшоблаьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
облаьнѣшѧ, облаьнѣшѫ, облаьнѣшеоблаьнѣшь, облаьнѣшъоблаьнѣшамъ, облаьнѣшамьоблаьнѣшѧ, облаьнѣше, облаьнѣшѫоблаьнѣшамоблаьнѣшахъ, облаьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
облаьнѣшоблаьнѣшѹ, облаьнѣшюоблаьнѣшамаоблаьнѣ, облаьнѣшоблаьнѣшаго, облаьнѣшаего, облаьнѣшааго, облаьнѣшагооблаьнѣшѹмѹ, облаьнѣшѹемѹ, облаьнѣшѹѹмѹ, облаьнѣшѹмѹ, облаьнѣшюмѹ, облаьнѣшюемѹ, облаьнѣшюѹмѹ, облаьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
облаьнѣоблаьнѣшаго, облаьнѣшаего, облаьнѣшааго, облаьнѣшагооблаьнѣшмь, облаьнѣшмь, облаьнѣшмъ, облаьнѣшмъоблаьнѣшмь, облаьнѣшмь, облаьнѣшмъ, облаьнѣшмъоблаьнѣоблаьнѣше, облаьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
облаьнѣшхъ, облаьнѣшхъ, облаьнѣшхь, облаьнѣшхьоблаьнѣшмъ, облаьнѣшмъ, облаьнѣшмьоблаьнѣшѧѧ, облаьнѣшее, облаьнѣшѫѫоблаьнѣшм, облаьнѣшмоблаьнѣшхъ, облаьнѣшхъ, облаьнѣшхьоблаьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
облаьнѣшѹю, облаьнѣшююоблаьнѣшма, облаьнѣшмаоблаьнѣе, облаьнѣ, облаьнѣшее, облаьнѣшеоблаьнѣшаго, облаьнѣшаего, облаьнѣшааго, облаьнѣшагооблаьнѣшѹмѹ, облаьнѣшѹемѹ, облаьнѣшѹѹмѹ, облаьнѣшѹмѹ, облаьнѣшюмѹ, облаьнѣшюемѹ, облаьнѣшюѹмѹ, облаьнѣшюмѹоблаьнѣе, облаьнѣ, облаьнѣшее, облаьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
облаьнѣшаго, облаьнѣшаего, облаьнѣшааго, облаьнѣшагооблаьнѣшмь, облаьнѣшмь, облаьнѣшмъ, облаьнѣшмъоблаьнѣшмь, облаьнѣшмь, облаьнѣшмъ, облаьнѣшмъоблаьнѣе, облаьнѣ, облаьнѣшее, облаьнѣшеоблаьнѣшаꙗ, облаьнѣшаѣ, облаьнѣшаѧоблаьнѣшхъ, облаьнѣшхъ, облаьнѣшхь, облаьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
облаьнѣшмъ, облаьнѣшмъ, облаьнѣшмьоблаьнѣшаꙗ, облаьнѣшаѣ, облаьнѣшаѧоблаьнѣшм, облаьнѣшмоблаьнѣшхъ, облаьнѣшхъ, облаьнѣшхьоблаьнѣшоблаьнѣшѹю, облаьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
облаьнѣшма, облаьнѣшмаоблаьнѣшꙗ, облаьнѣшѣ, облаьнѣшаꙗоблаьнѣшѧѧ, облаьнѣшѧѩ, облаьнѣшѫѫ, облаьнѣшаѧ, облаьнѣшее, облаьнѣшеѥоблаьнѣшоблаьнѣшѫѫ, облаьнѣшѫѭ, облаьнѣшѧѧ, облаьнѣшѧѩ, облаьнѣшююоблаьнѣшѫѫ, облаьнѣшѫѭ, облаьнѣшѧѧ, облаьнѣшѧѩ, облаьнѣшюю, облаьнѣшеѭ, облаьнѣшеѫ, облаьнѣшеѧ, облаьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
облаьнѣшоблаьнѣшꙗ, облаьнѣшѣоблаьнѣшѧѧ, облаьнѣшѧѩ, облаьнѣшѫѫ, облаьнѣшаѧ, облаьнѣшее, облаьнѣшеѥоблаьнѣшхъ, облаьнѣшхъ, облаьнѣшхь, облаьнѣшхьоблаьнѣшмъ, облаьнѣшмъ, облаьнѣшмь, облаьнѣшмьоблаьнѣшѧѧ, облаьнѣшѧѩ, облаьнѣшѫѫ, облаьнѣшаѧ, облаьнѣшее, облаьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
облаьнѣшм, облаьнѣшмоблаьнѣшхъ, облаьнѣшхъ, облаьнѣшхь, облаьнѣшхьоблаьнѣшоблаьнѣшѹю, облаьнѣшююоблаьнѣшма, облаьнѣшма
облаьнъ -ꙑ прил Облачен, който се отнася до облак мос і аронъ въ іерѣіхъ его. і самоіль въ пріꙁꙑваѭштіхъ імѩ его. пріꙁꙑвахѫ гѣ тъ слꙑшаше ѩ. въ стлъпѣ облаьнѣ глаше къ німъ. ѣко хранѣхѫ съвѣдѣніѣ его. і повелѣніѣ его ѣже дастъ імъ СП 98.7 Изч СП Гр [τῆς] νεφέλης Нвб облачен ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР ДА