Исторически речник
облаꙁнт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
облаꙁнт сѧоблажнѭ, облаꙁнѭ, облаꙁнѧ, облаꙁнюоблаꙁншоблаꙁнтъ, облаꙁнть, облаꙁнтоблаꙁнмъ, облаꙁнмь, облаꙁнм, облаꙁнмооблаꙁнте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
облаꙁнѧтъ, облаꙁнѧть, облаꙁнѧтоблаꙁнвѣоблаꙁнтаоблаꙁнтеоблаꙁноблаꙁн
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
облаꙁнмъ, облаꙁнмь, облаꙁнмоблаꙁнтеоблаꙁнвѣоблаꙁнтаоблаꙁнхъ, облаꙁнхь, облаꙁнхоблаꙁн
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
облаꙁноблаꙁнхомъ, облаꙁнхомь, облаꙁнхом, облаꙁнхмꙑоблаꙁнстеоблаꙁншѧ, облаꙁншѫ, облаꙁнша, облаꙁнше, облаꙁнхѫоблаꙁнховѣоблаꙁнста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
облаꙁнстеоблажнѣхъ, облаꙁнѣахъ, облажнѧахъ, облажнѣхь, облаꙁнѣахь, облажнѧахь, облажнѣх, облаꙁнѣах, облажнѧахоблажнѣше, облаꙁнѣаше, облажнѧашеоблажнѣше, облаꙁнѣаше, облажнѧашеоблажнѣхомъ, облаꙁнѣахомъ, облажнѧахомъ, облажнѣхомь, облаꙁнѣахомь, облажнѧахомь, облажнѣхом, облаꙁнѣахом, облажнѧахомоблажнѣшете, облаꙁнѣашете, облажнѣсте, облаꙁнѣасте, облажнѧасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
облажнѣхѫ, облаꙁнѣахѫ, облажнѣхѹ, облаꙁнѣахѹ, облажнѧахѹоблажнѣховѣ, облаꙁнѣаховѣ, облажнѧаховѣоблажнѣшета, облаꙁнѣашета, облажнѣста, облаꙁнѣаста, облажнѧастаоблажнѣшете, облаꙁнѣашете, облажнѣсте, облаꙁнѣасте, облажнѧасте
облаꙁнт сѧ -облажнѭ сѧ -облаꙁнш сѧ св Заблудя се, отклоня се от правия път, съблазня се, изкуша се въ темнц же сѫштемъ. дрѹгъ дрѹга молꙗше. молт господа. да нкакоже облаꙁнвъше сꙙ отъ своѧ вѣрꙑ отъпадѫтъ. се бо мѣаше льствъ на ѹмѣ С 58.9 Изч С Гр ἀποκνέω Нвб Срв [съ]блазня се ОА ВА БТР АР