Исторически речник
облажень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
облажен, облаженьоблаженꙗ, облажена, облаженьꙗоблаженю, облаженѹ, облаженьюоблаженмь, облаженьмь, облаженмъ, облаженьмъ, облаженмь, облаженмъоблажен, облажень, облаженоблаженꙗ, облажена, облаженьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
облажен, облажень, облаженеоблаженмъ, облаженьмъ, облаженмь, облаженьмь, облаженмъ, облаженмь, облаженомъ, облаженамъоблажен, облажень, облажен, облаженмоблаженхъ, облаженьхъ, облаженхь, облаженьхь, облаженхъ, облаженхьоблажен, облаженьоблаженю, облаженѹ, облаженью
NnDu
облаженма, облаженьма, облаженма, облаженма
облажень -ꙗ ср Блаженство, висша радост блажен бо же не вдѣвъше т вѣровашꙙ. облажене бо то на нꙑ прѣдетъ. къ не вдѣвшмъ его  вѣровавшмъ к немѹ. блажен бо мꙑ вѣроѭ вдѣвьше не вдмаго С 506.11 Изч С Гр μακαρισμός облажене Нвб Срв облаж[аване] ОА ВА БТР