Исторически речник
обтат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обтатобтаѭ, обтаѫ, обтаѧ, обтаюобташ, обтаеш, обтаашобтатъ, обтаетъ, обтаатъ, обтать, обтаеть, обтаать, обтат, обтает, обтаатобтамъ, обтаемъ, обтаамъ, обтамь, обтаемь, обтаамь, обтам, обтаем, обтаам, обтамо, обтаемо, обтаамообтате, обтаете, обтаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обтаѭтъ, обтаѫтъ, обтаѧтъ, обтаютъ, обтаѭть, обтаѫть, обтаѧть, обтають, обтаѭт, обтаѫт, обтаѧт, обтаютобтавѣ, обтаевѣ, обтаавѣобтата, обтаета, обтаатаобтате, обтаете, обтаатеобтаобта
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обтамъ, обтамь, обтамобтатеобтавѣобтатаобтахъ, обтахь, обтахобта
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обтаобтахомъ, обтахомь, обтахом, обтахмꙑобтастеобташѧ, обташѫ, обташа, обташе, обтахѫобтаховѣобтаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обтастеобтаахъ, обтахъ, обтаахь, обтахь, обтаах, обтахобтааше, обташеобтааше, обташеобтаахомъ, обтахомъ, обтаахомь, обтахомь, обтаахом, обтахомобтаашете, обташете, обтаасте, обтасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обтаахѫ, обтахѫ, обтаахѹ, обтахѹобтааховѣ, обтаховѣобтаашета, обташета, обтааста, обтастаобтаашете, обташете, обтаасте, обтасте
обтат -обтаѭ -обташ несв св Обитавам, живея някъде гі къто обітаетъ въ жілішті твоімь. лі къто въселітъ сѩ вь свтѣі горѣ твоеі СП 14.1 враѕі моі дшѫ моѭ одръжашѩ ... їꙁгонѩштеі мѩ нꙑнѣ обідѫ мѩ ... ѡбѩсѩ мѩ ѣко левъ готовъ на ловъ.  ѣко скѹменъ обітаѩ во съкровіштіхъ СП 16.12 Образно. въкѹпѣ же  ловѣколюбьць ꙗв сꙙ. како невдмꙑ вдѣнъ бꙑваатъ ... како обта въ гробѣ не оставл прѣстола отьа. како въ врата врътъпѹ въходтъ С 459.8 Изч СП С Гр οἰκέω παροικέω обітат Нвб обитавам ОА НГер ЕтМл БТР АР