Исторически речник
обетъшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обетъштобетъшѫ, обетъшѹобетъшшобетъштъ, обетъшть, обетъштобетъшмъ, обетъшмь, обетъшм, обетъшмообетъште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обетъшѧтъ, обетъшѧть, обетъшѧтобетъшвѣобетъштаобетъштеобетъшобетъш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обетъшмъ, обетъшмь, обетъшмобетъштеобетъшвѣобетъштаобетъшхъ, обетъшхь, обетъшхобетъш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обетъшобетъшхомъ, обетъшхомь, обетъшхом, обетъшхмꙑобетъшстеобетъшшѧ, обетъшшѫ, обетъшша, обетъшше, обетъшхѫобетъшховѣобетъшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обетъшстеобетъшаахъ, обетъшахъ, обетъшаахь, обетъшахь, обетъшаах, обетъшахобетъшааше, обетъшашеобетъшааше, обетъшашеобетъшаахомъ, обетъшахомъ, обетъшаахомь, обетъшахомь, обетъшаахом, обетъшахомобетъшаашете, обетъшашете, обетъшаасте, обетъшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обетъшаахѫ, обетъшахѫ, обетъшаахѹ, обетъшахѹобетъшааховѣ, обетъшаховѣобетъшаашета, обетъшашета, обетъшааста, обетъшастаобетъшаашете, обетъшашете, обетъшаасте, обетъшасте
обетъшт -обетъшѫ -обетъшш св Състаря, обезсиля [образно] въ моѭ капь сътворенааго обетьш. тварь рѫкѹ мою ꙁмьжда орьнѣ. ѭже съꙁъдахъ добротѫ С 247.17 Изч С Гр παλαιόω обетьшт Нвб Срв овехтея