Исторически речник
обетъшат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обетъшатобетъшаѭ, обетъшаѫ, обетъшаѧ, обетъшаюобетъшаш, обетъшаеш, обетъшаашобетъшатъ, обетъшаетъ, обетъшаатъ, обетъшать, обетъшаеть, обетъшаать, обетъшат, обетъшает, обетъшаатобетъшамъ, обетъшаемъ, обетъшаамъ, обетъшамь, обетъшаемь, обетъшаамь, обетъшам, обетъшаем, обетъшаам, обетъшамо, обетъшаемо, обетъшаамообетъшате, обетъшаете, обетъшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обетъшаѭтъ, обетъшаѫтъ, обетъшаѧтъ, обетъшаютъ, обетъшаѭть, обетъшаѫть, обетъшаѧть, обетъшають, обетъшаѭт, обетъшаѫт, обетъшаѧт, обетъшаютобетъшавѣ, обетъшаевѣ, обетъшаавѣобетъшата, обетъшаета, обетъшаатаобетъшате, обетъшаете, обетъшаатеобетъшаобетъша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обетъшамъ, обетъшамь, обетъшамобетъшатеобетъшавѣобетъшатаобетъшахъ, обетъшахь, обетъшахобетъша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обетъшаобетъшахомъ, обетъшахомь, обетъшахом, обетъшахмꙑобетъшастеобетъшашѧ, обетъшашѫ, обетъшаша, обетъшаше, обетъшахѫобетъшаховѣобетъшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обетъшастеобетъшаахъ, обетъшахъ, обетъшаахь, обетъшахь, обетъшаах, обетъшахобетъшааше, обетъшашеобетъшааше, обетъшашеобетъшаахомъ, обетъшахомъ, обетъшаахомь, обетъшахомь, обетъшаахом, обетъшахомобетъшаашете, обетъшашете, обетъшаасте, обетъшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обетъшаахѫ, обетъшахѫ, обетъшаахѹ, обетъшахѹобетъшааховѣ, обетъшаховѣобетъшаашета, обетъшашета, обетъшааста, обетъшастаобетъшаашете, обетъшашете, обетъшаасте, обетъшасте
обетъшат -обетъшаѭ -обетъшаш несв 1. За дреха — износвам се, овехтявам в н(а)ѧтъкъ тꙑ г ꙁемлѫ осн(о)ва  дала [!] рѫкѹ твоею сѫтъ нбса. та погꙑб(н)ѫтъ тꙑ же прѣ(б)ѫдеш.  въсѣ ꙗко рꙁа обе(..)ъшаѫтъ Е 8б 5—6 Срв. Е7а 7 СП101.27 2. Прен. Остарявам, състарявам се, ставам стар [образно] ѣко ѹмлъахъ обетъшашѩ въсѩ кості моѩ. ꙁовѫште мі вьсь дьнь СП 31.3 3. Прен. Изгубвам силата, значението си; изтощавам се съмѩте сѩ отъ ѣрості око мое. обетъшахъ въ вьсѣхъ враѕѣхъ моіхъ СП 6.8 снов тѹжді обетъшашѩ.  охръмѫ отъ стеѕь свохъ СП 17.46 ї помощъ іхъ обътъшаетъ вь адѣ. отъ славꙑ своеѩ върінѫш сѩ. обае бъ ꙁбавітъ дшѫ моѭ ꙁ рѫкꙑ адовꙑ СП 48.15 бжіѣ вельѣ юдеса... како слъньце вьселенѫѭ ꙇсплънѣетъ. како ветъхꙑ ꙁаконъ обетъша. како новꙑ ꙁвѣштаетъ сѧ К 13b 2 Срв. С450.10—11 обетъшавъ, –ꙑ παλαιωϑείς, πεπαλαιωμένος Който е изгубил силата си, победен тꙑ бо ес бъ нашъ. обновле водоѭ. обетъшавъша грѣхꙑ родъ нашъ СЕ 5а 21—5b 1 свꙙтꙑ артемонъ глагола. омраене ѹмомъ. ꙁм обьветьшавьшіꙗ. рабе дьбр огньнꙑѧ. ште л сꙙ отъмештеш не хотꙙ слꙑшат С 231.12—13 Изч Е СП СЕ К С Гр παλαιόομαι обътъшат обьветьшат Нвб Срв овехтявам