Исторически речник
обаждень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
обажден, обажденьобажденꙗ, обаждена, обажденьꙗобажденю, обажденѹ, обажденьюобажденмь, обажденьмь, обажденмъ, обажденьмъ, обажденмь, обажденмъобажден, обаждень, обажденобажденꙗ, обаждена, обажденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
обажден, обаждень, обажденеобажденмъ, обажденьмъ, обажденмь, обажденьмь, обажденмъ, обажденмь, обажденомъ, обажденамъобажден, обаждень, обажден, обажденмобажденхъ, обажденьхъ, обажденхь, обажденьхь, обажденхъ, обажденхьобажден, обажденьобажденю, обажденѹ, обажденью
NnDu
обажденма, обажденьма, обажденма, обажденма
обаждень -ꙗ ср Лъжливо обвинение, клевета, донос вѣсте бо вьс авѣ. ꙗко обажденїмъ госпождꙙ с вь тьмнцѫ въврьженъ бꙑстъ С 367.7—8 Изч С Гр συκοφαντία обажден Нвб Срв обаждание ’обвиняване, наклеветяване’ остар диал НГер ЕтМл АР