Исторически речник
обадт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обадтобаждѫ, обаждѹобадшобадтъ, обадть, обадтобадмъ, обадмь, обадм, обадмообадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обадѧтъ, обадѧть, обадѧтобадвѣобадтаобадтеобадобад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обадмъ, обадмь, обадмобадтеобадвѣобадтаобадхъ, обадхь, обадхобад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обадобадхомъ, обадхомь, обадхом, обадхмꙑобадстеобадшѧ, обадшѫ, обадша, обадше, обадхѫобадховѣобадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обадстеобаждаахъ, обаждахъ, обажахъ, обаждаахь, обаждахь, обажахь, обаждаах, обаждах, обажахобаждааше, обаждаше, обажашеобаждааше, обаждаше, обажашеобаждаахомъ, обаждахомъ, обажахомъ, обаждаахомь, обаждахомь, обажахомь, обаждаахом, обаждахом, обажахомобаждаашете, обаждашете, обажашете, обаждаасте, обаждасте, обажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обаждаахѫ, обаждахѫ, обажахѫ, обаждаахѹ, обаждахѹ, обажахѹобаждааховѣ, обаждаховѣ, обажаховѣобаждаашета, обаждашета, обажашета, обаждааста, обаждаста, обажастаобаждаашете, обаждашете, обажашете, обаждаасте, обаждасте, обажасте
обадт -обаждѫ -обадш св Обвиня, оклеветя някого  нѣкотор отъ елнъ обадше епскопа глагол҄ѫште. ꙗко ссн епскѹпъ кѹпно съ артемомъ преꙁвутеромъ. та съкрѹшста капшта артемдова С 221.10 потомъ нѣкотор отъ влъхвъ. обадшꙙ свꙙтаꙗ. їѡнѫ  варахса С 256.24 Изч С Гр διαβάλλω Нвб обадя ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА