Исторически речник
обавьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
обавьнкъ, обавьнкь, обавънкъ, обавънкь, обавнкъ, обавнкьобавьнка, обавънка, обавнкаобавьнкѹ, обавънкѹ, обавнкѹобавьнкъ, обавьнкь, обавънкъ, обавънкь, обавнкъ, обавнкьобавьнка, обавънка, обавнкаобавьнкомь, обавьнкомъ, обавънкомь, обавънкомъ, обавнкомь, обавнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
обавьнцѣ, обавънцѣ, обавнцѣобавьне, обавъне, обавнеобавьнц, обавънц, обавнцобавьнкъ, обавьнкь, обавънкъ, обавънкь, обавнкъ, обавнкьобавьнкомъ, обавьнкомь, обавънкомъ, обавънкомь, обавнкомъ, обавнкомьобавьнкꙑ, обавънкꙑ, обавнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
обавьнкꙑ, обавънкꙑ, обавнкꙑобавьнцѣхъ, обавьнцѣхь, обавънцѣхъ, обавънцѣхь, обавнцѣхъ, обавнцѣхьобавьнка, обавънка, обавнкаобавьнкѹ, обавънкѹ, обавнкѹобавьнкома, обавънкома, обавнкома
обавьнкъ м Заклинател ѹтѹждені бꙑшѩ грѣшьн отъ ложеснъ ... ѣко аспдꙑ глѹхꙑ ꙁатꙑкаѭщѩ ѹші своі. ѣже не ѹслꙑшітъ гласа обаваѭщаго отъ прѣмѫдра обавьнка обаваема СП 57.6 Изч СП Гр φαρμακός Нвб Ø