Исторически речник
обават  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
обаватобаваѭ, обаваѫ, обаваѧ, обаваюобаваш, обаваеш, обаваашобаватъ, обаваетъ, обаваатъ, обавать, обаваеть, обаваать, обават, обавает, обаваатобавамъ, обаваемъ, обаваамъ, обавамь, обаваемь, обаваамь, обавам, обаваем, обаваам, обавамо, обаваемо, обаваамообавате, обаваете, обаваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
обаваѭтъ, обаваѫтъ, обаваѧтъ, обаваютъ, обаваѭть, обаваѫть, обаваѧть, обавають, обаваѭт, обаваѫт, обаваѧт, обаваютобававѣ, обаваевѣ, обаваавѣобавата, обаваета, обаваатаобавате, обаваете, обаваатеобаваобава
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
обавамъ, обавамь, обавамобаватеобававѣобаватаобавахъ, обавахь, обавахобава
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
обаваобавахомъ, обавахомь, обавахом, обавахмꙑобавастеобавашѧ, обавашѫ, обаваша, обаваше, обавахѫобаваховѣобаваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
обавастеобаваахъ, обавахъ, обаваахь, обавахь, обаваах, обавахобавааше, обавашеобавааше, обавашеобаваахомъ, обавахомъ, обаваахомь, обавахомь, обаваахом, обавахомобаваашете, обавашете, обаваасте, обавасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
обаваахѫ, обавахѫ, обаваахѹ, обавахѹобавааховѣ, обаваховѣобаваашета, обавашета, обавааста, обавастаобаваашете, обавашете, обаваасте, обавасте
обават -обаваѭ -обаваш несв Правя заклинания ѹтѹждені бꙑшѩ грѣшьн отъ ложеснъ ... ѣко аспдꙑ глѹхꙑ ꙁатꙑкаѭщѩ ѹші своі. ѣже не ѹслꙑшітъ гласа ... прѣмѫдра обавьнка обаваема СП 57.6 ѹтѹждені бꙑшѩ грѣшьн отъ ложеснъ ... ѣко аспдꙑ глѹхꙑ ꙁатꙑкаѭщѩ ѹші своі. ѣже не ѹслꙑшітъ гласа обаваѭщаго СП 57.6 Изч СП Гр φαρμακεύω ἐπάδω Нвб Ø