Исторически речник
об  
об предл вин об нощь δι᾿ ὅλης νυκτός През нощта ꙇ отъвѣштавъ смонъ рее емѹ. наставьне об ношть вьсѫ трѹждьше сѧ М Лк 5.5 З А об нощь бꙑт διανυκτερεύω Прекарам нощта, бодърствам през нощта бꙑстъ же во дьн тꙑ. ꙇꙁде въ горѫ молт сѧ  бѣ об ношть въ молтвѣ бж М Лк 6.12 З об онъ полъ πέραν, ἀντιπέρα, εἰς τὸ πέραν Отвъд, от другата страна, през с вь втан бꙑшѧ об онъ полъ оръдана М Йо 1.28 З,А. Срв. Мт 19.1 М,ЗI;Йо 3.26 М;Мт 4.15А, СК ꙇ прѣѣдѫ на ꙁемл҄ѭ гадарнъскѫ(ѭ). ѣже естъ об онъ полъ галлѣѩ М Лк 8.26 З въ ѹтрѣ дьнь народъ же стоѣаше об онъ полъ морѣ М Йо 6.22 З А ꙇ обрѣтъше  об онъ полъ морѣ рѣшѧ емѹ М Йо 6.25 З А ѹꙁьрѣ же ссъ мъногꙑ народꙑ окръсть себе повелѣ т на онъ полъ М Мт 8.18 З А Изч М З А СК Нвб об, оби остар НГер