Исторически речник
нѣьто  
нѣьто местоим неопр Нещо съ рее къ немѹ. смоне мамъ т нѣъто решт М Лк 7.40 З,А. Срв. С 393.7, 19 прстѫп къ немѹ мат сновѹ ꙁеведеовѹ. съ сньма свома кланѣѭшт сѧ. ꙇ просѧшт нѣесо отъ него М Мт 20.20 ЗI кѹп егоже трѣбѹемъ на праꙁдьнкъ. л нштмъ да нѣьто дастъ М Йо 13.29 З послѹшаі бо ъто сѧть. егда пріносіші даръ ꙇ тѹ. помѣнеш ѣко братръ твоі твоꙇ. (!) ꙇматъ нѣъто на тѧ К 9а 18 пон҄еже съгрѣшлъ смъ. нѣто мол҄ѫ особь блаженꙑма вама повѣдат С 286.9—10 пршъдъ бо нареенꙑ пророкъ къ даудꙋ. рее. црю. мамъ т нѣто сьвѣштат С 359.25 мѣт нѣьто на ἔχω τι κατά Изпитвам враждебно чувство към някого, отнасям се с неприязън към някого, имам зъб на някого аште ѹбо прнесеш даръ сво къ олꙿтар҄ю. ꙇ тѹ помѣнеш ѣко бръ (!) тво ꙇматъ нѣто на тѧ. остав даръ тво прѣдъ олꙿтаремь. ꙇ шедъ прѣжде съмр сѧ съ бротомь [!] твоімь З Мт 5.23 М З А СК К С Гр τὶ нѣъто нѣто Нвб нечто остар ВА НГер нящо остар НТ ДА нещо ОА ЕтМл БТР АР ДА