Исторически речник
нѣмъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нѣмъ, нѣмьнѣманѣмѹнѣмъ, нѣмьнѣманѣмомь, нѣмомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нѣмѣнѣме, нѣмꙑнѣмнѣмъ, нѣмьнѣмомъ, нѣмомьнѣмꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нѣмꙑнѣмѣхъ, нѣмѣхьнѣманѣмѹнѣмоманѣмо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нѣманѣмѹнѣмонѣманѣмомь, нѣмомънѣмѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нѣманѣмъ, нѣмьнѣмомъ, нѣмомьнѣманѣмꙑнѣмѣхъ, нѣмѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нѣмѣнѣмѹнѣмоманѣманѣмꙑ, нѣмѫнѣмѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нѣмѫ, нѣмѹнѣмоѭ, нѣмоѫ, нѣмоѧ, нѣмоюнѣмѣнѣмꙑнѣмъ, нѣмьнѣмамъ, нѣмамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нѣмꙑнѣмамнѣмахъ, нѣмахьнѣмѣнѣмѹнѣмама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нѣмꙑ, нѣмꙑ, нѣмонѣмаго, нѣмаего, нѣмааго, нѣмаго, нѣмого, нѣмога, нѣмгонѣмѹмѹ, нѣмѹемѹ, нѣмѹѹмѹ, нѣмѹмѹ, нѣмоомѹ, нѣмомѹ, нѣмоѹмѹ, нѣммѹнѣмꙑ, нѣмꙑ, нѣмонѣмаго, нѣмаего, нѣмааго, нѣмаго, нѣмого, нѣмога, нѣмгонѣмꙑмь, нѣмꙑмь, нѣмꙑмъ, нѣмꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нѣмѣмь, нѣмѣемь, нѣмѣѣмь, нѣмѣамь, нѣмѣмь, нѣмѣмъ, нѣмѣемъ, нѣмѣѣмъ, нѣмѣамъ, нѣмѣмъ, нѣмомь, нѣмомънѣмꙑ, нѣмꙑ, нѣмонѣмнѣмꙑхъ, нѣмꙑхъ, нѣмꙑхь, нѣмꙑхь, нѣмѣхъ, нѣмѣхьнѣмꙑмъ, нѣмꙑмъ, нѣмꙑмь, нѣмꙑмь, нѣмѣмъ, нѣмѣмьнѣмꙑѧ, нѣмꙑꙗ, нѣмꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нѣмꙑм, нѣмꙑмнѣмꙑхъ, нѣмꙑхъ, нѣмꙑхь, нѣмꙑхьнѣмаꙗ, нѣмаа, нѣмаѣнѣмѹю, нѣмоюнѣмꙑма, нѣмꙑманѣмо, нѣмое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нѣмаго, нѣмаего, нѣмааго, нѣмаго, нѣмого, нѣмога, нѣмгонѣмѹмѹ, нѣмѹемѹ, нѣмѹѹмѹ, нѣмѹмѹ, нѣмоомѹ, нѣмомѹ, нѣмоѹмѹ, нѣммѹнѣмо, нѣмоенѣмаго, нѣмаего, нѣмааго, нѣмаго, нѣмого, нѣмога, нѣмгонѣмꙑмь, нѣмꙑмь, нѣмꙑмъ, нѣмꙑмънѣмѣмь, нѣмѣемь, нѣмѣѣмь, нѣмѣамь, нѣмѣмь, нѣмѣмъ, нѣмѣемъ, нѣмѣѣмъ, нѣмѣамъ, нѣмѣмъ, нѣмомь, нѣмомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нѣмо, нѣмоенѣмаꙗ, нѣмаа, нѣмаѣ, нѣмаѧнѣмꙑхъ, нѣмꙑхъ, нѣмꙑхь, нѣмꙑхь, нѣмѣхъ, нѣмѣхьнѣмꙑмъ, нѣмꙑмъ, нѣмꙑмь, нѣмꙑмь, нѣмѣмъ, нѣмѣмьнѣмаꙗ, нѣмаа, нѣмаѣ, нѣмаѧнѣмꙑм, нѣмꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нѣмꙑхъ, нѣмꙑхъ, нѣмꙑхь, нѣмꙑхьнѣмѣнѣмѹю, нѣмоюнѣмꙑма, нѣмꙑманѣмаꙗ, нѣмаа, нѣмаѣ, нѣмаѧнѣмꙑѧ, нѣмꙑꙗ, нѣмѫѭ, нѣмꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нѣмѣ, нѣмонѣмѫѭ, нѣмѹю, нѣмоѭ, нѣмоюнѣмѫѭ, нѣмоѫ, нѣмоѧ, нѣмоюнѣмѣнѣмꙑѧ, нѣмꙑꙗ, нѣмꙑенѣмꙑхъ, нѣмꙑхъ, нѣмѣхъ, нѣмꙑхь, нѣмꙑхь, нѣмѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нѣмꙑмъ, нѣмꙑмъ, нѣмѣмъ, нѣмꙑмь, нѣмꙑмь, нѣмѣмьнѣмꙑѧ, нѣмꙑꙗ, нѣмꙑенѣмꙑм, нѣмꙑмнѣмꙑхъ, нѣмꙑхъ, нѣмꙑхь, нѣмꙑхьнѣмѣнѣмѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нѣмꙑма, нѣмꙑманѣмѣ, нѣмѣшнѣмѣшанѣмѣшѹ, нѣмѣшюнѣмѣнѣмѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нѣмѣшемь, нѣмѣшемънѣмѣшнѣмѣнѣмѣше, нѣмѣшнѣмѣшь, нѣмѣшънѣмѣшемъ, нѣмѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нѣмѣшѧнѣмѣшнѣмѣшхъ, нѣмѣшхьнѣмѣшанѣмѣшѹ, нѣмѣшюнѣмѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нѣмѣе, нѣмѣ, нѣмѣшенѣмѣшанѣмѣшѹ, нѣмѣшюнѣмѣе, нѣмѣ, нѣмѣшенѣмѣшанѣмѣшемь, нѣмѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нѣмѣшнѣмѣе, нѣмѣнѣмѣша, нѣмѣшнѣмѣшь, нѣмѣшънѣмѣшемъ, нѣмѣшемьнѣмѣша, нѣмѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нѣмѣшнѣмѣшхъ, нѣмѣшхьнѣмѣшнѣмѣшѹ, нѣмѣшюнѣмѣшеманѣмѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нѣмѣшѧ, нѣмѣшѫ, нѣмѣшенѣмѣшнѣмѣшѫ, нѣмѣшѧ, нѣмѣшѹнѣмѣшеѭ, нѣмѣшеѫ, нѣмѣшеѧ, нѣмѣшеюнѣмѣшнѣмѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нѣмѣшѧ, нѣмѣшѫ, нѣмѣшенѣмѣшь, нѣмѣшънѣмѣшамъ, нѣмѣшамьнѣмѣшѧ, нѣмѣше, нѣмѣшѫнѣмѣшамнѣмѣшахъ, нѣмѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нѣмѣшнѣмѣшѹ, нѣмѣшюнѣмѣшаманѣмѣ, нѣмѣшнѣмѣшаго, нѣмѣшаего, нѣмѣшааго, нѣмѣшагонѣмѣшѹмѹ, нѣмѣшѹемѹ, нѣмѣшѹѹмѹ, нѣмѣшѹмѹ, нѣмѣшюмѹ, нѣмѣшюемѹ, нѣмѣшюѹмѹ, нѣмѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нѣмѣнѣмѣшаго, нѣмѣшаего, нѣмѣшааго, нѣмѣшагонѣмѣшмь, нѣмѣшмь, нѣмѣшмъ, нѣмѣшмънѣмѣшмь, нѣмѣшмь, нѣмѣшмъ, нѣмѣшмънѣмѣнѣмѣше, нѣмѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нѣмѣшхъ, нѣмѣшхъ, нѣмѣшхь, нѣмѣшхьнѣмѣшмъ, нѣмѣшмъ, нѣмѣшмьнѣмѣшѧѧ, нѣмѣшее, нѣмѣшѫѫнѣмѣшм, нѣмѣшмнѣмѣшхъ, нѣмѣшхъ, нѣмѣшхьнѣмѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нѣмѣшѹю, нѣмѣшююнѣмѣшма, нѣмѣшманѣмѣе, нѣмѣ, нѣмѣшее, нѣмѣшенѣмѣшаго, нѣмѣшаего, нѣмѣшааго, нѣмѣшагонѣмѣшѹмѹ, нѣмѣшѹемѹ, нѣмѣшѹѹмѹ, нѣмѣшѹмѹ, нѣмѣшюмѹ, нѣмѣшюемѹ, нѣмѣшюѹмѹ, нѣмѣшюмѹнѣмѣе, нѣмѣ, нѣмѣшее, нѣмѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нѣмѣшаго, нѣмѣшаего, нѣмѣшааго, нѣмѣшагонѣмѣшмь, нѣмѣшмь, нѣмѣшмъ, нѣмѣшмънѣмѣшмь, нѣмѣшмь, нѣмѣшмъ, нѣмѣшмънѣмѣе, нѣмѣ, нѣмѣшее, нѣмѣшенѣмѣшаꙗ, нѣмѣшаѣ, нѣмѣшаѧнѣмѣшхъ, нѣмѣшхъ, нѣмѣшхь, нѣмѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нѣмѣшмъ, нѣмѣшмъ, нѣмѣшмьнѣмѣшаꙗ, нѣмѣшаѣ, нѣмѣшаѧнѣмѣшм, нѣмѣшмнѣмѣшхъ, нѣмѣшхъ, нѣмѣшхьнѣмѣшнѣмѣшѹю, нѣмѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нѣмѣшма, нѣмѣшманѣмѣшꙗ, нѣмѣшѣ, нѣмѣшаꙗнѣмѣшѧѧ, нѣмѣшѧѩ, нѣмѣшѫѫ, нѣмѣшаѧ, нѣмѣшее, нѣмѣшеѥнѣмѣшнѣмѣшѫѫ, нѣмѣшѫѭ, нѣмѣшѧѧ, нѣмѣшѧѩ, нѣмѣшююнѣмѣшѫѫ, нѣмѣшѫѭ, нѣмѣшѧѧ, нѣмѣшѧѩ, нѣмѣшюю, нѣмѣшеѭ, нѣмѣшеѫ, нѣмѣшеѧ, нѣмѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нѣмѣшнѣмѣшꙗ, нѣмѣшѣнѣмѣшѧѧ, нѣмѣшѧѩ, нѣмѣшѫѫ, нѣмѣшаѧ, нѣмѣшее, нѣмѣшеѥнѣмѣшхъ, нѣмѣшхъ, нѣмѣшхь, нѣмѣшхьнѣмѣшмъ, нѣмѣшмъ, нѣмѣшмь, нѣмѣшмьнѣмѣшѧѧ, нѣмѣшѧѩ, нѣмѣшѫѫ, нѣмѣшаѧ, нѣмѣшее, нѣмѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нѣмѣшм, нѣмѣшмнѣмѣшхъ, нѣмѣшхъ, нѣмѣшхь, нѣмѣшхьнѣмѣшнѣмѣшѹю, нѣмѣшююнѣмѣшма, нѣмѣшма
нѣмъ -ꙑ прил Който не може да говори, ням ꙇ отъвѣштавъ еднъ отъ народа рее. ѹтелю првѣсъ снъ мо къ тебѣ. ꙇмѫштъ дхъ нѣмъ М Мк 9.17 З А СК вдѣвъ же съ ѣко сърштетъ сѧ народъ. ꙁапрѣт дхѹ нестѹ(ѹ)мѹ глѧ емѹ. нѣмꙑ ꙇ глѹхꙑ дше. аꙁъ т велѭ ꙁт ꙁ него. ꙇ к томѹ не вьнд вь нь М Мк 9.25 З А СК ѡ ꙇмѫштімь бѣсъ нѣмъ З 130а 2 гі да не постъждѫ сѩ ѣко пріꙁъвахъ тѩ. да постꙑдѩтъ сѩ неъстві сънідѫтъ въ адъ. нѣмꙑ да бѫдѫтъ ѹстънꙑ лъстівꙑѩ СП 30.19 аꙁъ же ѣко глѹхъ не слꙑшахъ. ї ѣко нѣмъ не отвръꙁаѩ ѹстъ своіхъ СП 37.14 Срв. СЕ76b 10 побѣдлъ ес вꙿсѧ глꙑ. неьствꙑхъ. вꙿсь же дхъ нѣмꙑ. ꙇ вꙿсѣкѫ ѩꙁѭ нѣмѫ СЕ 43а 15—16, 16 а л мрьтвааго того  нѣмааго капшта нѣстъ м прѣобдѣт С 226.25 прде нѣкто палатї ... пораженъ дхомъ непрꙗꙁнномъ. прѣбꙑ самъ нѣмъ  неподвжмъ С 562.10 Като същ. нѣмꙑ м ед Немият, този, който не може да говори ꙇ прѣꙁлха двлѣахѫ сѧ глѫште. добрѣ вьсе твортъ. (ꙇ) глѹхꙑѩ твортъ слꙑшат. ꙇ нѣмꙑѩ глат М Мк 7.37 З А СК Б бꙑстъ же бѣсѹ ꙁгънанѹ прогла нѣмꙑ. ꙇ двлѣахѫ сѧ народ М Лк 11.14 З.Срв. Мт 9.32, 33 З А ꙇ прстѫпшѧ къ немѹ народ мъ(но)ꙁ. ꙇмѫще съ собоѭ хромꙑ. нѣмꙑ  слѣпꙑ  бѣсънꙑ. ꙇ нꙑ мъногꙑ М Мт 15.30 З М З А СК Б СП СЕ С Гр ἄλαλος μογίλαλος κωφός Нвб ням ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА