Исторически речник
нѣмость  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
нѣмостьнѣмостнѣмостнѣмостьнѣмостьѭ, нѣмостѭ, нѣмостѫ, нѣмостѧ, нѣмостью, нѣмостюнѣмост
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
нѣмостнѣмостнѣмость, нѣмост, нѣмостенѣмостьмъ, нѣмостемъ, нѣмостьмь, нѣмостемьнѣмостьм, нѣмостъм, нѣмостмнѣмостьхъ, нѣмостьхь, нѣмостехъ, нѣмостехь
NfOuNfGuNfDu
нѣмостнѣмостью, нѣмостю, нѣмостѹнѣмостьма, нѣмостъма, нѣмостма
нѣмость - ж Немота, неспособност да се говори вьсплюнѫвъ на ѩꙁꙑкъ его. сътрѣблъ ес нѣмость отъ ѩꙁꙑка его СЕ 28а 12 Изч СЕ Нвб Срв нямота, немота ОА Дюв НГер ЕтМл БТР ДА