Исторически речник
нѣкъде  
нѣкъде нареч Някъде, на някое място поставьнꙑ бо стрѣшт мѫенкꙑ. блꙁъ нѣкꙿде въ бан҄ грѣмъ. съмотрааше бѫдѫштааго С 92.17 ꙗкоже  нѣкꙿде апостолъ глагол҄етъ С 318.2—3 бъ вѣьнꙑ не въꙁалꙿетъ ... хс же богъ вьсѣьскꙑ нѣкде. вѣрѹѭштѹѹмѹ глагол҄ѫштѹѹмꙋ спрьва бѣ слово  слово бѣ ѹ бога ... вьꙁалка робмъ обраꙁомъ С 344.28 Изч С Гр πού нѣкꙿде нѣкде Нвб някъде ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА