Исторически речник
нꙑнѣшьнь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьнъ, нꙑнѣшень, нꙑнѣшенънꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнюнꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьнъ, нꙑнѣшень, нꙑнѣшенънꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнемь, нꙑнѣшьнемъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нꙑнѣшьннꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьнъ, нꙑнѣшень, нꙑнѣшенънꙑнѣшьннꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьнъ, нꙑнѣшень, нꙑнѣшенънꙑнѣшьнемь, нꙑнѣшьнемънꙑнѣшьнѧ, нꙑнѣшьнѩ, нꙑнѣшьне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нꙑнѣшьннꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхьнꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнюнꙑнѣшьнеманꙑнѣшьне, нꙑнѣшьнѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнюнꙑнѣшьне, нꙑнѣшьнѥнꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнемь, нꙑнѣшьнемънꙑнѣшьн
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьнъ, нꙑнѣшень, нꙑнѣшенънꙑнѣшьнемь, нꙑнѣшьнемънꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьннꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нꙑнѣшьннꙑнѣшьнюнꙑнѣшьнеманꙑнѣшьнꙗ, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнѧ, нꙑнѣшьн̑ѩ, нꙑнѣшьн̑ѭ, нꙑнѣшьн̑е, нꙑнѣшьн̑ѥнꙑнѣшьн
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нꙑнѣшьн̑ѭ, нꙑнѣшьнѧ, нꙑнѣшьн̑ѩ, нꙑнѣшьнюнꙑнѣшьнеѭ, нꙑнѣшьнеѫ, нꙑнѣшьнеѧ, нꙑнѣшьнеюнꙑнѣшьннꙑнѣшьнѧ, нꙑнѣшьн̑ѩ, нꙑнѣшьн̑ѭ, нꙑнѣшьн̑е, нꙑнѣшьн̑ѥнꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьнъ, нꙑнѣшень, нꙑнѣшенънꙑнѣшьнꙗмь, нꙑнѣшьнꙗмъ, нꙑнѣшьнѣмь, нꙑнѣшьнѣмъ
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нꙑнѣшьнѧ, нꙑнѣшьн̑ѩ, нꙑнѣшьн̑ѭ, нꙑнѣшьн̑е, нꙑнѣшьн̑ѥнꙑнѣшьнꙗм, нꙑнѣшьнѣмнꙑнѣшьнꙗхъ, нꙑнѣшьнѣхьнꙑнѣшьннꙑнѣшьнюнꙑнѣшьнꙗма, нꙑнѣшьнѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьн, нꙑнѣшьне, нꙑнѣшьн, нꙑнѣшънь, нꙑнѣшън, нꙑнѣшъне, нꙑнѣшъннꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнꙗего, нꙑнѣшьнꙗаго, нꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнего, нꙑнѣшьнега, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѣего, нꙑнѣшьнѣаго, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнѧего, нꙑнѣшьнѧаго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънꙗего, нꙑнѣшънꙗаго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънего, нꙑнѣшънега, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѣего, нꙑнѣшънѣаго, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънѧего, нꙑнѣшънѧаго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънгонꙑнѣшьнюмѹ, нꙑнѣшьнюемѹ, нꙑнѣшьнюѹмѹ, нꙑнѣшьнююмѹ, нꙑнѣшьнюмѹ, нꙑнѣшьнемѹ, нꙑнѣшьнмѹ, нꙑнѣшънюмѹ, нꙑнѣшънюемѹ, нꙑнѣшънюѹмѹ, нꙑнѣшънююмѹ, нꙑнѣшънюмѹ, нꙑнѣшънемѹ, нꙑнѣшънмѹнꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьн, нꙑнѣшьне, нꙑнѣшьн, нꙑнѣшънь, нꙑнѣшън, нꙑнѣшъне, нꙑнѣшъннꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнꙗего, нꙑнѣшьнꙗаго, нꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнего, нꙑнѣшьнега, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѣего, нꙑнѣшьнѣаго, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнѧего, нꙑнѣшьнѧаго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънꙗего, нꙑнѣшънꙗаго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънего, нꙑнѣшънега, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѣего, нꙑнѣшънѣаго, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънѧего, нꙑнѣшънѧаго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънгонꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнемь, нꙑнѣшьнемъ, нꙑнѣшьнѣмь, нꙑнѣшьнѣмъ, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънемь, нꙑнѣшънемъ, нꙑнѣшънѣмь, нꙑнѣшънѣмънꙑнѣшьнь, нꙑнѣшьн, нꙑнѣшьне, нꙑнѣшьн, нꙑнѣшънь, нꙑнѣшън, нꙑнѣшъне, нꙑнѣшъннꙑнѣшьн, нꙑнѣшьн, нꙑнѣшън, нꙑнѣшъннꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшьннхь, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхь, нꙑнѣшъннхьнꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмьнꙑнѣшьннѧѧ, нꙑнѣшьнѩѧ, нꙑнѣшьнѧѩ, нꙑнѣшьнꙗѧ, нꙑнѣшьнѧꙗ, нꙑнѣшьнꙗꙗ, нꙑнѣшьнꙗа, нꙑнѣшьнее, нꙑнѣшьне, нꙑнѣшьне, нꙑнѣшънѧѧ, нꙑнѣшънѩѧ, нꙑнѣшънѧѩ, нꙑнѣшънꙗѧ, нꙑнѣшънѧꙗ, нꙑнѣшънꙗꙗ, нꙑнѣшънꙗа, нꙑнѣшънее, нꙑнѣшъне, нꙑнѣшъне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нꙑнѣшьнм, нꙑнѣшьнм, нꙑнѣшънм, нꙑнѣшънмнꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхь, нꙑнѣшънхьнꙑнѣшьнꙗꙗ, нꙑнѣшьнѣꙗ, нꙑнѣшьнꙗа, нꙑнѣшьнѣа, нꙑнѣшьнѣѣ, нꙑнѣшьнѧѧ, нꙑнѣшънꙗꙗ, нꙑнѣшънѣꙗ, нꙑнѣшънꙗа, нꙑнѣшънѣа, нꙑнѣшънѣѣ, нꙑнѣшънѧѧнꙑнѣшьнюю, нꙑнѣшънююнꙑнѣшьнма, нꙑнѣшьнма, нꙑнѣшънма, нꙑнѣшънманꙑнѣшьне, нꙑнѣшьнее, нꙑнѣшъне, нꙑнѣшънее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнꙗего, нꙑнѣшьнꙗаго, нꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнего, нꙑнѣшьнега, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѣего, нꙑнѣшьнѣаго, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнѧего, нꙑнѣшьнѧаго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънꙗего, нꙑнѣшънꙗаго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънего, нꙑнѣшънега, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѣего, нꙑнѣшънѣаго, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънѧего, нꙑнѣшънѧаго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънгонꙑнѣшьнюмѹ, нꙑнѣшьнюемѹ, нꙑнѣшьнюѹмѹ, нꙑнѣшьнююмѹ, нꙑнѣшьнюмѹ, нꙑнѣшьнемѹ, нꙑнѣшьнмѹ, нꙑнѣшънюмѹ, нꙑнѣшънюемѹ, нꙑнѣшънюѹмѹ, нꙑнѣшънююмѹ, нꙑнѣшънюмѹ, нꙑнѣшънемѹ, нꙑнѣшънмѹнꙑнѣшьнне, нꙑнѣшьнее, нꙑнѣшънне, нꙑнѣшънеенꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнꙗего, нꙑнѣшьнꙗаго, нꙑнѣшьнꙗго, нꙑнѣшьнего, нꙑнѣшьнега, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѣего, нꙑнѣшьнѣаго, нꙑнѣшьнѣго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнѧего, нꙑнѣшьнѧаго, нꙑнѣшьнѧго, нꙑнѣшьнго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънꙗего, нꙑнѣшънꙗаго, нꙑнѣшънꙗго, нꙑнѣшънего, нꙑнѣшънега, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѣего, нꙑнѣшънѣаго, нꙑнѣшънѣго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънѧего, нꙑнѣшънѧаго, нꙑнѣшънѧго, нꙑнѣшънгонꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмънꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнемь, нꙑнѣшьнемъ, нꙑнѣшьнѣмь, нꙑнѣшьнѣмъ, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънемь, нꙑнѣшънемъ, нꙑнѣшънѣмь, нꙑнѣшънѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нꙑнѣшьне, нꙑнѣшьнее, нꙑнѣшъне, нꙑнѣшънеенꙑнѣшьнꙗꙗ, нꙑнѣшьнꙗа, нꙑнѣшьнꙗѧ, нꙑнѣшьнѧѧ, нꙑнѣшьнѣꙗ, нꙑнѣшьнѣа, нꙑнѣшьнѣѣ, нꙑнѣшънꙗꙗ, нꙑнѣшънꙗа, нꙑнѣшънꙗѧ, нꙑнѣшънѧѧ, нꙑнѣшънѣꙗ, нꙑнѣшънѣа, нꙑнѣшънѣѣнꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшьннхь, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхь, нꙑнѣшъннхьнꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмъ, нꙑнѣшънмь, нꙑнѣшънмьнꙑнѣшьнꙗꙗ, нꙑнѣшьнꙗа, нꙑнѣшьнꙗѧ, нꙑнѣшьнѧѧ, нꙑнѣшьнѣꙗ, нꙑнѣшьнѣа, нꙑнѣшьнѣѣ, нꙑнѣшънꙗꙗ, нꙑнѣшънꙗа, нꙑнѣшънꙗѧ, нꙑнѣшънѧѧ, нꙑнѣшънѣꙗ, нꙑнѣшънѣа, нꙑнѣшънѣѣнꙑнѣшьнм, нꙑнѣшьнм, нꙑнѣшънм, нꙑнѣшънм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхъ, нꙑнѣшънхь, нꙑнѣшънхьнꙑнѣшьн, нꙑнѣшъннꙑнѣшьнюю, нꙑнѣшънююнꙑнѣшьнма, нꙑнѣшьнма, нꙑнѣшънма, нꙑнѣшънманꙑнѣшьнꙗꙗ, нꙑнѣшьнꙗа, нꙑнѣшьнѣꙗ, нꙑнѣшьнѣа, нꙑнѣшьнѣѣ, нꙑнѣшьнѧѧнꙑнѣшьнѧѧ, нꙑнѣшьнѩѧ, нꙑнѣшьнее, нꙑнѣшьнѥѥ, нꙑнѣшьнеѥ, нꙑнѣшьнꙗѧ, нꙑнѣшьнѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нꙑнѣшьн, нꙑнѣшьненꙑнѣшьнѭѭ, нꙑнѣшьнеѭ, нꙑнѣшьнѧѧ, нꙑнѣшьнѩѧ, нꙑнѣшьнююнꙑнѣшьнеѭ, нꙑнѣшьнеѫ, нꙑнѣшьнѥѭ, нꙑнѣшьнѥѫ, нꙑнѣшьнѭѭ, нꙑнѣшьнеѧ, нꙑнѣшьнею, нꙑнѣшьнѥѧ, нꙑнѣшьнѥюнꙑнѣшьн, нꙑнѣшьнѣнꙑнѣшьнѧѧ, нꙑнѣшьнѩѩ, нꙑнѣшьнѩѧ, нꙑнѣшьнꙗѧ, нꙑнѣшьнѭѭ, нꙑнѣшьнее, нꙑнѣшьнѥе, нꙑнѣшьнѧнꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшьнхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нꙑнѣшьнмъ, нꙑнѣшьнмь, нꙑнѣшьнмьнꙑнѣшьнѧѧ, нꙑнѣшьнѩѩ, нꙑнѣшьнѩѧ, нꙑнѣшьнꙗѧ, нꙑнѣшьнѭѭ, нꙑнѣшьнее, нꙑнѣшьнѥе, нꙑнѣшьнѧнꙑнѣшьнм, нꙑнѣшьнмнꙑнѣшьнхъ, нꙑнѣшьнхь, нꙑнѣшьнхьнꙑнѣшьннꙑнѣшьнюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нꙑнѣшьнма, нꙑнѣшьнма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
нꙑнѣшьнь -ꙑ прил Днешен, сегашен, настоящ влко гі. бже нашъ ... твоѣ естъ въ стнѫ велкаа тана. нꙑнѣщьніе раꙁдрѹшене. твохъ. тваре СЕ 65а 7 сего рад цръкꙑ накаꙁаетъ. сего рад нꙑнѣшьнѣа ѹтел҄ьства Х II Ва 20 Образно. агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї. прлагаетъ сѧ нꙑнѣшнмъ ерслмѣ Е 27б 15—16 до нꙑнѣшьнꙗго μέχρι τοῦ νῦν, ἐπὶ τὸ νῦν До днес, досега се же до нꙑнꙗшꙿн҄ѣаго съхран҄енъ прѣбꙑваатъ въ странахъ тѣхъ С 42.14—15 вдѣхъ дꙑма ж н҄еѧ до нꙑн҄ѣшьнꙗго въсходꙙшта С 128.20 вѣкъ нꙑнѣшьн҄ь, жꙁнь нꙑнѣшьн҄ꙗꙗ, жть нꙑнѣшьн҄е ὁ νῦν αἰών, τὰ παρόντα, ἡ παροῦσα ζοή, ὁ παρὼν βίος В християнството — този свят, земният живот ар бо  въ нꙑн҄ѣшьн҄  въ бѫдѫшт вѣкъ. да бѫдетъ отълѫенъ отъ славꙑ божѧ С 187.16—17 вдте пакꙑ въвръжена невода. вьсе лі же сьберетъ на потрѣбѫ стъ. тако же  нꙑн҄ѣшьнꙗ жꙁнъ С 127.29—30 тѣмь рѫгамъ сꙙ сьмрьт. тѣмъ прѣꙁьрмъ нꙑнꙗшьн҄е жть С 488.23—24 подвгъ бо  брань стъ нꙑнꙗшьн҄е жть С 497.3  вльнꙑ нꙑнꙗшнꙗаго жтꙗ хранꙿно прѣплѹст С 498.5 Е СЕ С Х Гр πρόσκαιρος ὁ παρών ὁ νῦν нꙑнѣщьнь нꙑнꙗшьнь нꙑнꙗшꙿнь нꙑнꙗшнь нꙑнѣшнь Нвб нинешен остар диал ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР РРОДД ДА ниняшен остар диал ВА