Исторически речник
нꙑнѣѹ  
нꙑнѣѹ нареч 1. Сега, в този момент сего дѣльма лаꙁаре грꙙд вънъ. тебе дного нꙑнѣѹ вьꙁъпѭ С 311.8 аште бо  б кꙿто нꙑнꙗѹ ѹꙙ грѫбꙑ словесꙑ ... ѹн҄е бо стъ пае юнꙑмъ въ словесехъ богоносьнꙑхъ ѹтел҄ь С 403.26 с же м не просто нꙑнꙗѹ реено. нъ да не гнѣвамъ сꙙ на врагꙑ нъ млѹмъ ѧ С 406.23 молѭ въ ннѣю брⷮ҇аѣ моѣ Р II 1.23 2. Токущо, преди малко податъ богъ. глагол҄ѫштмъ даръ. не властѭ глагол҄ѫштїхъ ... того молвъше отъ нꙑнꙗѹ поътенꙑхъ намъ. еуагг҄ельскꙑхъ ѹен С 312.26 съкаꙁан облаженааго дауда. же нꙑнꙗѹ ꙁвѣшта С 359.15 ꙿто бо нꙑнꙗѹ слꙑшахомъ С 396.10 До този момент. мѣ с корабꙿ ѫже ... въ тъ вьлѣꙁъше ждове о камень обраꙁвъше сꙙ. о вѣрѣ стопошꙙ. сего дѣлꙗ нꙑнꙗѹ въ глѫбнѣ нераꙁѹмьꙗ плаваахѫ С 401.3 Изч С Р Гр ἀρτίως νῦν μέχρι τοῦ νῦν τέως нꙑнꙗѹ Нвб Ø