Исторически речник
нѹждьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нѹждьнъ, нѹждьньнѹждьнанѹждьнѹнѹждьнъ, нѹждьньнѹждьнанѹждьномь, нѹждьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нѹждьнѣнѹждьне, нѹждьнꙑнѹждьннѹждьнъ, нѹждьньнѹждьномъ, нѹждьномьнѹждьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нѹждьнꙑнѹждьнѣхъ, нѹждьнѣхьнѹждьнанѹждьнѹнѹждьноманѹждьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нѹждьнанѹждьнѹнѹждьнонѹждьнанѹждьномь, нѹждьномънѹждьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нѹждьнанѹждьнъ, нѹждьньнѹждьномъ, нѹждьномьнѹждьнанѹждьнꙑнѹждьнѣхъ, нѹждьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нѹждьнѣнѹждьнѹнѹждьноманѹждьнанѹждьнꙑ, нѹждьнѫнѹждьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нѹждьнѫ, нѹждьнѹнѹждьноѭ, нѹждьноѫ, нѹждьноѧ, нѹждьноюнѹждьнѣнѹждьнꙑнѹждьнъ, нѹждьньнѹждьнамъ, нѹждьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нѹждьнꙑнѹждьнамнѹждьнахъ, нѹждьнахьнѹждьнѣнѹждьнѹнѹждьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нѹждьнꙑ, нѹждьнꙑ, нѹждьнонѹждьнаго, нѹждьнаего, нѹждьнааго, нѹждьнаго, нѹждьного, нѹждьнога, нѹждьнгонѹждьнѹмѹ, нѹждьнѹемѹ, нѹждьнѹѹмѹ, нѹждьнѹмѹ, нѹждьноомѹ, нѹждьномѹ, нѹждьноѹмѹ, нѹждьнмѹнѹждьнꙑ, нѹждьнꙑ, нѹждьнонѹждьнаго, нѹждьнаего, нѹждьнааго, нѹждьнаго, нѹждьного, нѹждьнога, нѹждьнгонѹждьнꙑмь, нѹждьнꙑмь, нѹждьнꙑмъ, нѹждьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нѹждьнѣмь, нѹждьнѣемь, нѹждьнѣѣмь, нѹждьнѣамь, нѹждьнѣмь, нѹждьнѣмъ, нѹждьнѣемъ, нѹждьнѣѣмъ, нѹждьнѣамъ, нѹждьнѣмъ, нѹждьномь, нѹждьномънѹждьнꙑ, нѹждьнꙑ, нѹждьнонѹждьннѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхь, нѹждьнꙑхь, нѹждьнѣхъ, нѹждьнѣхьнѹждьнꙑмъ, нѹждьнꙑмъ, нѹждьнꙑмь, нѹждьнꙑмь, нѹждьнѣмъ, нѹждьнѣмьнѹждьнꙑѧ, нѹждьнꙑꙗ, нѹждьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нѹждьнꙑм, нѹждьнꙑмнѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхь, нѹждьнꙑхьнѹждьнаꙗ, нѹждьнаа, нѹждьнаѣнѹждьнѹю, нѹждьноюнѹждьнꙑма, нѹждьнꙑманѹждьно, нѹждьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нѹждьнаго, нѹждьнаего, нѹждьнааго, нѹждьнаго, нѹждьного, нѹждьнога, нѹждьнгонѹждьнѹмѹ, нѹждьнѹемѹ, нѹждьнѹѹмѹ, нѹждьнѹмѹ, нѹждьноомѹ, нѹждьномѹ, нѹждьноѹмѹ, нѹждьнмѹнѹждьно, нѹждьноенѹждьнаго, нѹждьннаего, нѹждьнааго, нѹждьнаго, нѹждьного, нѹждьнога, нѹждьнгонѹждьнꙑмь, нѹждьнꙑмь, нѹждьнꙑмъ, нѹждьнꙑмънѹждьнѣмь, нѹждьнѣемь, нѹждьнѣѣмь, нѹждьнѣамь, нѹждьнѣмь, нѹждьнѣмъ, нѹждьнѣемъ, нѹждьнѣѣмъ, нѹждьнѣамъ, нѹждьнѣмъ, нѹждьномь, нѹждьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нѹждьно, нѹждьноенѹждьнаꙗ, нѹждьнаа, нѹждьнаѣ, нѹждьнаѧнѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхь, нѹждьнꙑхь, нѹждьнѣхъ, нѹждьнѣхьнѹждьнꙑмъ, нѹждьнꙑмъ, нѹждьнꙑмь, нѹждьнꙑмь, нѹждьнѣмъ, нѹждьнѣмьнѹждьнаꙗ, нѹждьнаа, нѹждьнаѣ, нѹждьнаѧнѹждьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхь, нѹждьнꙑхьнѹждьнѣнѹждьнѹю, нѹждьноюнѹждьнꙑма, нѹждьнꙑманѹждьнаꙗ, нѹждьнаа, нѹждьнаѣ, нѹждьнаѧнѹждьнꙑѧ, нѹждьнꙑꙗ, нѹждьнѫѭ, нѹждьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нѹждьнѣ, нѹждьнонѹждьнѫѭ, нѹждьнѹю, нѹждьноѭ, нѹждьноюнѹждьнѫѭ, нѹждьноѫ, нѹждьноѧ, нѹждьноюнѹждьнѣнѹждьнꙑѧ, нѹждьнꙑꙗ, нѹждьнꙑенѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхъ, нѹждьнѣхъ, нѹждьнꙑхь, нѹждьнꙑхь, нѹждьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нѹждьнꙑмъ, нѹждьнꙑмъ, нѹждьнѣмъ, нѹждьнꙑмь, нѹждьнꙑмь, нѹждьнѣмьнѹждьнꙑѧ, нѹждьнꙑꙗ, нѹждьнꙑенѹждьнꙑм, нѹждьнꙑмнѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхъ, нѹждьнꙑхь, нѹждьнꙑхьнѹждьнѣнѹждьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нѹждьнꙑма, нѹждьнꙑманѹждьнѣ, нѹждьнѣшнѹждьнѣшанѹждьнѣшѹ, нѹждьнѣшюнѹждьнѣнѹждьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нѹждьнѣшемь, нѹждьнѣшемънѹждьнѣшнѹждьнѣнѹждьнѣше, нѹждьнѣшнѹждьнѣшь, нѹждьнѣшънѹждьнѣшемъ, нѹждьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нѹждьнѣшѧнѹждьнѣшнѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхьнѹждьнѣшанѹждьнѣшѹ, нѹждьнѣшюнѹждьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нѹждьнѣе, нѹждьнѣ, нѹждьнѣшенѹждьнѣшанѹждьнѣшѹ, нѹждьнѣшюнѹждьнѣе, нѹждьнѣ, нѹждьнѣшенѹждьнѣшанѹждьнѣшемь, нѹждьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нѹждьнѣшнѹждьнѣе, нѹждьнѣнѹждьнѣша, нѹждьнѣшнѹждьнѣшь, нѹждьнѣшънѹждьнѣшемъ, нѹждьнѣшемьнѹждьнѣша, нѹждьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нѹждьнѣшнѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхьнѹждьнѣшнѹждьнѣшѹ, нѹждьнѣшюнѹждьнѣшеманѹждьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нѹждьнѣшѧ, нѹждьнѣшѫ, нѹждьнѣшенѹждьнѣшнѹждьнѣшѫ, нѹждьнѣшѧ, нѹждьнѣшѹнѹждьнѣшеѭ, нѹждьнѣшеѫ, нѹждьнѣшеѧ, нѹждьнѣшеюнѹждьнѣшнѹждьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нѹждьнѣшѧ, нѹждьнѣшѫ, нѹждьнѣшенѹждьнѣшь, нѹждьнѣшънѹждьнѣшамъ, нѹждьнѣшамьнѹждьнѣшѧ, нѹждьнѣше, нѹждьнѣшѫнѹждьнѣшамнѹждьнѣшахъ, нѹждьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нѹждьнѣшнѹждьнѣшѹ, нѹждьнѣшюнѹждьнѣшаманѹждьнѣ, нѹждьнѣшнѹждьнѣшаго, нѹждьнѣшаего, нѹждьнѣшааго, нѹждьнѣшагонѹждьнѣшѹмѹ, нѹждьнѣшѹемѹ, нѹждьнѣшѹѹмѹ, нѹждьнѣшѹмѹ, нѹждьнѣшюмѹ, нѹждьнѣшюемѹ, нѹждьнѣшюѹмѹ, нѹждьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нѹждьнѣнѹждьнѣшаго, нѹждьнѣшаего, нѹждьнѣшааго, нѹждьнѣшагонѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмънѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмънѹждьнѣнѹждьнѣше, нѹждьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхь, нѹждьнѣшхьнѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмьнѹждьнѣшѧѧ, нѹждьнѣшее, нѹждьнѣшѫѫнѹждьнѣшм, нѹждьнѣшмнѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхьнѹждьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нѹждьнѣшѹю, нѹждьнѣшююнѹждьнѣшма, нѹждьнѣшманѹждьнѣе, нѹждьнѣ, нѹждьнѣшее, нѹждьнѣшенѹждьнѣшаго, нѹждьнѣшаего, нѹждьнѣшааго, нѹждьнѣшагонѹждьнѣшѹмѹ, нѹждьнѣшѹемѹ, нѹждьнѣшѹѹмѹ, нѹждьнѣшѹмѹ, нѹждьнѣшюмѹ, нѹждьнѣшюемѹ, нѹждьнѣшюѹмѹ, нѹждьнѣшюмѹнѹждьнѣе, нѹждьнѣ, нѹждьнѣшее, нѹждьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нѹждьнѣшаго, нѹждьнѣшаего, нѹждьнѣшааго, нѹждьнѣшагонѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмънѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмънѹждьнѣе, нѹждьнѣ, нѹждьнѣшее, нѹждьнѣшенѹждьнѣшаꙗ, нѹждьнѣшаѣ, нѹждьнѣшаѧнѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхь, нѹждьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмьнѹждьнѣшаꙗ, нѹждьнѣшаѣ, нѹждьнѣшаѧнѹждьнѣшм, нѹждьнѣшмнѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхьнѹждьнѣшнѹждьнѣшѹю, нѹждьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нѹждьнѣшма, нѹждьнѣшманѹждьнѣшꙗ, нѹждьнѣшѣ, нѹждьнѣшаꙗнѹждьнѣшѧѧ, нѹждьнѣшѧѩ, нѹждьнѣшѫѫ, нѹждьнѣшаѧ, нѹждьнѣшее, нѹждьнѣшеѥнѹждьнѣшнѹждьнѣшѫѫ, нѹждьнѣшѫѭ, нѹждьнѣшѧѧ, нѹждьнѣшѧѩ, нѹждьнѣшююнѹждьнѣшѫѫ, нѹждьнѣшѫѭ, нѹждьнѣшѧѧ, нѹждьнѣшѧѩ, нѹждьнѣшюю, нѹждьнѣшеѭ, нѹждьнѣшеѫ, нѹждьнѣшеѧ, нѹждьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нѹждьнѣшнѹждьнѣшꙗ, нѹждьнѣшѣнѹждьнѣшѧѧ, нѹждьнѣшѧѩ, нѹждьнѣшѫѫ, нѹждьнѣшаѧ, нѹждьнѣшее, нѹждьнѣшеѥнѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхь, нѹждьнѣшхьнѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмъ, нѹждьнѣшмь, нѹждьнѣшмьнѹждьнѣшѧѧ, нѹждьнѣшѧѩ, нѹждьнѣшѫѫ, нѹждьнѣшаѧ, нѹждьнѣшее, нѹждьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нѹждьнѣшм, нѹждьнѣшмнѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхъ, нѹждьнѣшхь, нѹждьнѣшхьнѹждьнѣшнѹждьнѣшѹю, нѹждьнѣшююнѹждьнѣшма, нѹждьнѣшма
нѹждьнъ -ꙑ прил 1. Насилнически, който е свързан с насилие тѣло бо бш. же аште дрьꙁѣ сътрьптъ. славьнѣ вѣньатъ сꙙ. аште л напрасно ѹмьретъ. отдетъ ꙁбꙑвъ сѫд нѫждьнꙑхъ. ц слѹжьбѫ тѣлесънѫ прѣмъше. ште  дшам власт покѹшате сꙙ С 88.14 Подложен, изложен на насилие. нѫждьно естъ црство бже. ꙇ нѫждьнц въсхꙑщаѭтъ е СЕ 69b 14 2. Нужен, необходим цѣсар ѹбо одръжмѹ пеалм мѣньꙗ ... многꙑ пртваратъ грѣхꙑ. ѹбогꙑ же отъ всего сего свободь стъ. онъ ѹбо нѫждьноѭ тъьѭ пштеѭ пеетъ сꙙ С 492.15 мѫж потрьпте. да васъ въпрошѫ ... на ꙿто обраꙁъ сьвьпльеню ѹстръмл сꙙ сте. да каꙗ рать васъ нѹждьна ꙁоветъ С 27.3 нѹждьно ср ед τὸ ἀναγκαῖον Нужното, необходимото дадте бо рѣшꙙ намъ отъ масла вашего.  нѹждъно на потрѣбѫ покаꙁаѭтъ С 373.5—6 н ловѣколюбьство бо ѹ тѣхъ ѹ н҄хъже прошаахѫ. н ѹдобо прошен н же нѹждъно  потрѣбьно сътвормъ полѹт С 373.10 нѹждьноѭ съмрьтьѭ βιοϑανής От насилствена смърт [оскърбителен израз, употребяван от езичниците за Христос] ꙗко рѣшꙙ ждове хс ловѣкъ бѣѣше.  по ꙗко нѹждъноѭ съмрьтьѭ С 136.10—11 Изч СЕ С Гр ἀναγκαῖος βίαιος нѹждънъ нѫждьнъ Нвб нужен ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР