Исторически речник
нѹдт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
нѹдтнѹждѫ, нѹждѹнѹдшнѹдтъ, нѹдть, нѹдтнѹдмъ, нѹдмь, нѹдм, нѹдмонѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
нѹдѧтъ, нѹдѧть, нѹдѧтнѹдвѣнѹдтанѹдтенѹднѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
нѹдмъ, нѹдмь, нѹдмнѹдтенѹдвѣнѹдтанѹдхъ, нѹдхь, нѹдхнѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
нѹднѹдхомъ, нѹдхомь, нѹдхом, нѹдхмꙑнѹдстенѹдшѧ, нѹдшѫ, нѹдша, нѹдше, нѹдхѫнѹховѣнѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
нѹдстенѹждаахъ, нѹждахъ, нѹдѣахъ, нѹдѣхъ, нѹжахъ, нѹдѧхъ, нѹждаахь, нѹждахь, нѹдѣахь, нѹдѣхь, нѹжахь, нѹдѧхь, нѹждаах, нѹждах, нѹдѣах, нѹдѣх, нѹжах, нѹдѧхнѹждааше, нѹждаше, нѹдѣаше, нѹдѣше, нѹжаше, нѹдѧшенѹждааше, нѹждаше, нѹдѣаше, нѹдѣше, нѹжаше, нѹдѧшенѹждаахомъ, нѹждахомъ, нѹдѣахомъ, нѹдѣхомъ, нѹжахомъ, нѹдѧхомъ, нѹждаахомь, нѹждахомь, нѹдѣахомь, нѹдѣхомь, нѹжахомь, нѹдѧхомь, нѹждаахом, нѹждахом, нѹдѣахом, нѹдѣхом, нѹжахом, нѹдѧхомнѹждаашете, нѹждашете, нѹдѣашете, нѹдѣшете, нѹжашете, нѹждаасте, нѹждасте, нѹдѣасте, нѹдѣсте, нѹжасте, нѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
нѹждаахѫ, нѹждахѫ, нѹдѣахѫ, нѹдѣхѫ, нѹжахѫ, нѹждаахѹ, нѹждахѹ, нѹдѣахѹ, нѹдѣхѹ, нѹжахѹ, нѹдѧхѹнѹждааховѣ, нѹждаховѣ, нѹдѣаховѣ, нѹдѣховѣ, нѹжаховѣ, нѹдѧховѣнѹждаашета, нѹждашета, нѹдѣашета, нѹдѣшета, нѹжашета, нѹждааста, нѹждаста, нѹдѣаста, нѹдѣста, нѹжаста, нѹдѧстанѹждаашете, нѹждашете, нѹдѣашете, нѹдѣшете, нѹжашете, нѹждаасте, нѹждасте, нѹдѣасте, нѹдѣсте, нѹжасте, нѹдѧсте
нѹдт -нѹждѫ -нѹдш несв Принуждавам, насилвам някого ѡтъ дьн же оана кръсттелѣ до селѣ цсрстве (небеское) нѫдтъ сѧ М Мт11.12 З А СК ꙇ тъ творѣаше сѧ дале т. ꙇ нѫждаашете  глѭшта. облѧѕ съ нама М Лк 24.29 З А О блюд сѧ. ѣко нкътоже тебе нѫдтъ прт на сь обраꙁъ ... своеѭ л волеѭ хощеш стꙑ аћлскꙑ обраꙁъ прѩт. ѿ҇вⷮ҇ѣ ... аꙁъ самъ своеѭ волеѭ. нкꙑмъже нѫдмъ СЕ 96а 9, 15 відѣ лі беꙁаконье іхъ. егда брані бѣшѧ нѫдѧшѧѩ іхъ К 7b 5 нѹдш отъстѫпт отъ бога жвааго. обѣштаваѧ цѣсарьскꙑѧ любьве С 50.6 вь лѣтѣхъ лк҄нꙗ цра. бѣаше гон҄ен велко на крьстꙗнꙑ.  вьс благовѣрьнѣ жвѫштї о хѣ. нѹждаахѫ сѧ жрът богомъ С 68.26—27 есо рад ц не нѹдм сам прходꙙтъ на жрътвѫ С 127.19 мѫт повелѣно вꙑ стъ а не нѹдт С 138.8  вдѣвъ пакꙑ павъла глагола мѹ. отд отъсѫдѹ старье. пото мꙙ нѹдш. не можеш сьде прѣбꙑт С 170.19—20 отъ внꙑ же тоѧ нѹдмъ бѣаше прое жт въ мастꙑр (!) свомъ С 549.1 нѹдт сѧ М З А СК О СЕ К С Гр βιάζω παραβιάζω ἀναγκάζω καταναγκάζω ὑποπιάζω нѫдт Нвб нудя остар ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РРОДД Срв [при]нудя, [при]нуждавам