Исторически речник
нощьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
нощьнъ, нощьньнощьнанощьнѹнощьнъ, нощьньнощьнанощьномь, нощьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
нощьнѣнощьне, нощьнꙑнощьннощьнъ, нощьньнощьномъ, нощьномьнощьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
нощьнꙑнощьнѣхъ, нощьнѣхьнощьнанощьнѹнощьноманощьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
нощьнанощьнѹнощьнонощьнанощьномь, нощьномънощьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
нощьнанощьнъ, нощьньнощьномъ, нощьномьнощьнанощьнꙑнощьнѣхъ, нощьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
нощьнѣнощьнѹнощьноманощьнанощьнꙑ, нощьнѫнощьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
нощьнѫ, нощьнѹнощьноѭ, нощьноѫ, нощьноѧ, нощьноюнощьнѣнощьнꙑнощьнъ, нощьньнощьнамъ, нощьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
нощьнꙑнощьнамнощьнахъ, нощьнахьнощьнѣнощьнѹнощьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
нощьнꙑ, нощьнꙑ, нощьнонощьнаго, нощьнаего, нощьнааго, нощьнаго, нощьного, нощьнога, нощьнгонощьнѹмѹ, нощьнѹемѹ, нощьнѹѹмѹ, нощьнѹмѹ, нощьноомѹ, нощьномѹ, нощьноѹмѹ, нощьнмѹнощьнꙑ, нощьнꙑ, нощьнонощьнаго, нощьнаего, нощьнааго, нощьнаго, нощьного, нощьнога, нощьнгонощьнꙑмь, нощьнꙑмь, нощьнꙑмъ, нощьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
нощьнѣмь, нощьнѣемь, нощьнѣѣмь, нощьнѣамь, нощьнѣмь, нощьнѣмъ, нощьнѣемъ, нощьнѣѣмъ, нощьнѣамъ, нощьнѣмъ, нощьномь, нощьномънощьнꙑ, нощьнꙑ, нощьнонощьннощьнꙑхъ, нощьнꙑхъ, нощьнꙑхь, нощьнꙑхь, нощьнѣхъ, нощьнѣхьнощьнꙑмъ, нощьнꙑмъ, нощьнꙑмь, нощьнꙑмь, нощьнѣмъ, нощьнѣмьнощьнꙑѧ, нощьнꙑꙗ, нощьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
нощьнꙑм, нощьнꙑмнощьнꙑхъ, нощьнꙑхъ, нощьнꙑхь, нощьнꙑхьнощьнаꙗ, нощьнаа, нощьнаѣнощьнѹю, нощьноюнощьнꙑма, нощьнꙑманощьно, нощьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
нощьнаго, нощьнаего, нощьнааго, нощьнаго, нощьного, нощьнога, нощьнгонощьнѹмѹ, нощьнѹемѹ, нощьнѹѹмѹ, нощьнѹмѹ, нощьноомѹ, нощьномѹ, нощьноѹмѹ, нощьнмѹнощьно, нощьноенощьнаго, нощьннаего, нощьнааго, нощьнаго, нощьного, нощьнога, нощьнгонощьнꙑмь, нощьнꙑмь, нощьнꙑмъ, нощьнꙑмънощьнѣмь, нощьнѣемь, нощьнѣѣмь, нощьнѣамь, нощьнѣмь, нощьнѣмъ, нощьнѣемъ, нощьнѣѣмъ, нощьнѣамъ, нощьнѣмъ, нощьномь, нощьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
нощьно, нощьноенощьнаꙗ, нощьнаа, нощьнаѣ, нощьнаѧнощьнꙑхъ, нощьнꙑхъ, нощьнꙑхь, нощьнꙑхь, нощьнѣхъ, нощьнѣхьнощьнꙑмъ, нощьнꙑмъ, нощьнꙑмь, нощьнꙑмь, нощьнѣмъ, нощьнѣмьнощьнаꙗ, нощьнаа, нощьнаѣ, нощьнаѧнощьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
нощьнꙑхъ, нощьнꙑхъ, нощьнꙑхь, нощьнꙑхьнощьнѣнощьнѹю, нощьноюнощьнꙑма, нощьнꙑманощьнаꙗ, нощьнаа, нощьнаѣ, нощьнаѧнощьнꙑѧ, нощьнꙑꙗ, нощьнѫѭ, нощьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
нощьнѣ, нощьнонощьнѫѭ, нощьнѹю, нощьноѭ, нощьноюнощьнѫѭ, нощьноѫ, нощьноѧ, нощьноюнощьнѣнощьнꙑѧ, нощьнꙑꙗ, нощьнꙑенощьнꙑхъ, нощьнꙑхъ, нощьнѣхъ, нощьнꙑхь, нощьнꙑхь, нощьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
нощьнꙑмъ, нощьнꙑмъ, нощьнѣмъ, нощьнꙑмь, нощьнꙑмь, нощьнѣмьнощьнꙑѧ, нощьнꙑꙗ, нощьнꙑенощьнꙑм, нощьнꙑмнощьнꙑхъ, нощьнꙑхъ, нощьнꙑхь, нощьнꙑхьнощьнѣнощьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
нощьнꙑма, нощьнꙑманощьнѣ, нощьнѣшнощьнѣшанощьнѣшѹ, нощьнѣшюнощьнѣнощьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
нощьнѣшемь, нощьнѣшемънощьнѣшнощьнѣнощьнѣше, нощьнѣшнощьнѣшь, нощьнѣшънощьнѣшемъ, нощьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
нощьнѣшѧнощьнѣшнощьнѣшхъ, нощьнѣшхьнощьнѣшанощьнѣшѹ, нощьнѣшюнощьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
нощьнѣе, нощьнѣ, нощьнѣшенощьнѣшанощьнѣшѹ, нощьнѣшюнощьнѣе, нощьнѣ, нощьнѣшенощьнѣшанощьнѣшемь, нощьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
нощьнѣшнощьнѣе, нощьнѣнощьнѣша, нощьнѣшнощьнѣшь, нощьнѣшънощьнѣшемъ, нощьнѣшемьнощьнѣша, нощьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
нощьнѣшнощьнѣшхъ, нощьнѣшхьнощьнѣшнощьнѣшѹ, нощьнѣшюнощьнѣшеманощьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
нощьнѣшѧ, нощьнѣшѫ, нощьнѣшенощьнѣшнощьнѣшѫ, нощьнѣшѧ, нощьнѣшѹнощьнѣшеѭ, нощьнѣшеѫ, нощьнѣшеѧ, нощьнѣшеюнощьнѣшнощьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
нощьнѣшѧ, нощьнѣшѫ, нощьнѣшенощьнѣшь, нощьнѣшънощьнѣшамъ, нощьнѣшамьнощьнѣшѧ, нощьнѣше, нощьнѣшѫнощьнѣшамнощьнѣшахъ, нощьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
нощьнѣшнощьнѣшѹ, нощьнѣшюнощьнѣшаманощьнѣ, нощьнѣшнощьнѣшаго, нощьнѣшаего, нощьнѣшааго, нощьнѣшагонощьнѣшѹмѹ, нощьнѣшѹемѹ, нощьнѣшѹѹмѹ, нощьнѣшѹмѹ, нощьнѣшюмѹ, нощьнѣшюемѹ, нощьнѣшюѹмѹ, нощьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
нощьнѣнощьнѣшаго, нощьнѣшаего, нощьнѣшааго, нощьнѣшагонощьнѣшмь, нощьнѣшмь, нощьнѣшмъ, нощьнѣшмънощьнѣшмь, нощьнѣшмь, нощьнѣшмъ, нощьнѣшмънощьнѣнощьнѣше, нощьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
нощьнѣшхъ, нощьнѣшхъ, нощьнѣшхь, нощьнѣшхьнощьнѣшмъ, нощьнѣшмъ, нощьнѣшмьнощьнѣшѧѧ, нощьнѣшее, нощьнѣшѫѫнощьнѣшм, нощьнѣшмнощьнѣшхъ, нощьнѣшхъ, нощьнѣшхьнощьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
нощьнѣшѹю, нощьнѣшююнощьнѣшма, нощьнѣшманощьнѣе, нощьнѣ, нощьнѣшее, нощьнѣшенощьнѣшаго, нощьнѣшаего, нощьнѣшааго, нощьнѣшагонощьнѣшѹмѹ, нощьнѣшѹемѹ, нощьнѣшѹѹмѹ, нощьнѣшѹмѹ, нощьнѣшюмѹ, нощьнѣшюемѹ, нощьнѣшюѹмѹ, нощьнѣшюмѹнощьнѣе, нощьнѣ, нощьнѣшее, нощьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
нощьнѣшаго, нощьнѣшаего, нощьнѣшааго, нощьнѣшагонощьнѣшмь, нощьнѣшмь, нощьнѣшмъ, нощьнѣшмънощьнѣшмь, нощьнѣшмь, нощьнѣшмъ, нощьнѣшмънощьнѣе, нощьнѣ, нощьнѣшее, нощьнѣшенощьнѣшаꙗ, нощьнѣшаѣ, нощьнѣшаѧнощьнѣшхъ, нощьнѣшхъ, нощьнѣшхь, нощьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
нощьнѣшмъ, нощьнѣшмъ, нощьнѣшмьнощьнѣшаꙗ, нощьнѣшаѣ, нощьнѣшаѧнощьнѣшм, нощьнѣшмнощьнѣшхъ, нощьнѣшхъ, нощьнѣшхьнощьнѣшнощьнѣшѹю, нощьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
нощьнѣшма, нощьнѣшманощьнѣшꙗ, нощьнѣшѣ, нощьнѣшаꙗнощьнѣшѧѧ, нощьнѣшѧѩ, нощьнѣшѫѫ, нощьнѣшаѧ, нощьнѣшее, нощьнѣшеѥнощьнѣшнощьнѣшѫѫ, нощьнѣшѫѭ, нощьнѣшѧѧ, нощьнѣшѧѩ, нощьнѣшююнощьнѣшѫѫ, нощьнѣшѫѭ, нощьнѣшѧѧ, нощьнѣшѧѩ, нощьнѣшюю, нощьнѣшеѭ, нощьнѣшеѫ, нощьнѣшеѧ, нощьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
нощьнѣшнощьнѣшꙗ, нощьнѣшѣнощьнѣшѧѧ, нощьнѣшѧѩ, нощьнѣшѫѫ, нощьнѣшаѧ, нощьнѣшее, нощьнѣшеѥнощьнѣшхъ, нощьнѣшхъ, нощьнѣшхь, нощьнѣшхьнощьнѣшмъ, нощьнѣшмъ, нощьнѣшмь, нощьнѣшмьнощьнѣшѧѧ, нощьнѣшѧѩ, нощьнѣшѫѫ, нощьнѣшаѧ, нощьнѣшее, нощьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
нощьнѣшм, нощьнѣшмнощьнѣшхъ, нощьнѣшхъ, нощьнѣшхь, нощьнѣшхьнощьнѣшнощьнѣшѹю, нощьнѣшююнощьнѣшма, нощьнѣшма
нощьнъ -ꙑ прил Нощен ꙇ пр етврътѣ страж ноштънѣ. прде къ нмъ по морю ходѧ М Мк 6.48 З ꙇ бѣахѫ пастꙑр въ тожде странѣ. бьдѧще  стрѣгѫще ст(р)ажѫ нощънѫѭ. о стадѣ своемь М Лк 2.8 З А СК ѣко тꙑсѩшті лѣтъ прѣдъ ома твоіма гі.  ѣко день вьраштьнеже ммоідетъ. і стража ноштьнаѣ. ѹніьженіѣ бѫдѫтъ лѣта іхъ СП 89.4 щітъмь обідетъ рѣснота его. не ѹбоіш сѩ отъ страха ноштьнаего СП 90.5 ꙇ ꙁбав нꙑ отъ вꙿсего темъна  нощьнааго страстотръпѣ СЕ 38а 3 въꙁдвгн нꙑ на нощьнꙑѧ ѹтрънѧѩ мⷧтвꙑ СЕ 38а 11—12 вꙿсе нощьное намъ славословестве твое дарѹ СЕ 38а 13 послѹжь оцю своемѹ нбсънѹмѹ. боу вꙿсемогѫщюмѹ. творѧщюмѹ слѫ. побѣдтель естъ на вꙿсѣкѫ непрѣꙁнь нощьнѫѭ. побѣдтель естъ на вꙿсѣкѫ болѣꙁнь нощьнѫѭ СЕ 48а 9—10, 11 Като същ. нощьна ср мн Дванадесетте евангелия, които се четат на утренята на Велики петък, отслужвана вечерта на Велики четвъртък на ꙋтрьꙗ же еже по птъцѣ. псано. въ нощьнꙑхъ. ві СК 121а 2 нощьнꙑ вранъ νυκτικόραξ Бухал, кукумявка бꙑхъ ѣко нощьнꙑ вранъ на нꙑрщі СП 101.7 пѣснь нощьнаꙗ Песнопение, свързано с богослужение, извършвано през нощта де въ малꙑ сꙑнъ. же бѣ тъгда въ манастꙑр. на прбѣгань съꙁъданъ прходꙙшт брат срацнъ рад. вь н҄емже  цръквца бѣ. вь н҄еже ноштьнꙑѧ  нꙑ творꙗше пѣсн С 553.30 Изч М З А СК СП СЕ С Гр τῆς νυκτός νυκτερινός έν νυκτί ноштънъ нощънъ ноштьнъ Нвб нощен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА